U bent hier

Wetsvoorstel topinkomens (semi-) publieke sector

De ministerraad heeft eind april 2010 een wetsvoorstel aanvaard waarin de beloningen van topbestuurders in de publieke sector wordt geregeld. Deze wet is ook van toepassing op alle onderwijssectoren. Vuistregel is dat een bestuurder niet meer mag verdienen dan 130% van het brutosalaris van een minister (€ 139.000 in 2009). Pas als de Raad van State advies heeft uitgebracht gaat het voorstel naar de Kamer.

De ministerraad heeft eind april 2010 een wetsvoorstel aanvaard waarin de beloningen van topbestuurders in de publieke sector wordt geregeld. Deze wet is ook van toepassing op alle onderwijssectoren. Vuistregel is dat een bestuurder niet meer mag verdienen dan 130% van het brutosalaris van een minister (€ 139.000 in 2009). Pas als de Raad van State advies heeft uitgebracht gaat het voorstel naar de Kamer.

De afgelopen jaren is er binnen en buiten de Kamer veel ophef geweest over salarissen in de (semi-)publieke sector die soms ruim boven het salaris van de minister-president lagen. Ook in de onderwijssector waren er incidenten die afkeurende reacties losmaakten.

Zo verweet toenmalig minister van Onderwijs Plasterk in september 2008 het college van bestuur van de Universiteit Leiden dat het een 'buitenproportioneel' salaris verdiende. Volgens de minister was een maximering op 176.000 (de Balkenendenorm) op zijn plaats. "Het is geen enkel beletsel om voor deze bezoldiging goede bestuurders aan te trekken", aldus de bewindsman toen. 

Ook (te) hoge salarissen van bestuurders in het mbo leidden in april 2008 tot kritiek vanuit de Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs) kreeg de opdracht om daar snel iets aan te doen, maar zij gaf te kennen te willen wachten op het wetsvoorstel zoals dat er nu ligt.

Wel greep ze in toen bekend werd dat de collegevoorzitter van het Friesland College een gouden handdruk had gekregen van ruim een miljoen euro. Ze vond dat te gortig en hield daarom zes ton in op de bekostiging van de school. Ze noemde de affaire slecht voor het aanzien van het mbo.

De sector heeft zelf inmiddels ook al afspraken gemaakt om de hoogte van de salarissen in de hand te houden. Voor het voortgezet onderwijs geldt een beloningsleidraad en in het mbo is een code goed bestuur van kracht. De VO-raad bestreed eerder overigens dat leidinggevenden in deze sector excessief betaald worden. Bij toepassing van de leidraad verdient 97% van de bestuurders tussen de 70.000 en 125.000 euro. Een meerderheid (55%) verdient maximaal 114.000 euro.

De instellingen zijn verplicht om de hoogte van de beloning van hun topbestuurders openbaar te maken. Het wetsvoorstel biedt de minister de bevoegdheid om de wettelijke beloningsafspraken te handhaven.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs