U bent hier

Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in eindfase

Deze week sprak de Eerste Kamer voor de laatste keer over het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren. Nu rest nog slechts de stemming. Die is op dinsdag 8 november. Dan wordt duidelijk of docenten in het openbaar onderwijs hun status van ambtenaar verliezen en onder de WWZ gaan vallen.

Verdwijnen van ongelijkheid

Na aanname van dit initiatiefwetsvoorstel verliest het personeel van het openbaar onderwijs de ambtelijke status. Daarmee zullen deze personeelsleden onder het burgerlijk recht (en dus ook onder de WWZ) vallen. 

Zo verdwijnt de ongelijke rechtspositie tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Deze ongelijkheid, die vooral wordt gevoeld in de ketenbepaling en de transitievergoeding, wordt door zeer veel mensen in het bijzonder onderwijs als een grote onrechtvaardigheid beschouwd. Voor Verus was dit één van de redenen om het Meldpunt WWZ te starten.

Lange historie

In november 2010 dienden de voormalige Tweede Kamerleden Koşer Kaya (D66) en Van Hijum (CDA) een initiatiefwetsvoorstel in omdat zij vonden “dat het wenselijk is de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk in overeenstemming te brengen met die van werknemers met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is gesloten”. 

Het voorstel houdt in hoofdzaak in, dat het publiekrechtelijke en eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden worden vervangen door de tweezijdige arbeidsovereenkomst, waarop in de meeste gevallen een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is.

Het voorstel werd in februari 2014 door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer begon daarna met de behandeling. Net als bij de behandeling in de Tweede Kamer, duurden zowel de schriftelijke als de mondelinge behandeling in de Senaat lang. Inmiddels waren ook de oorspronkelijke indieners uit de Tweede Kamer verdwenen en namen Steven van Weyenberg (D66) en Mona Keijzer (CDA) de verdediging op zich. 

Na aanname

Als de Eerste Kamer het voorstel aanneemt, zal er nog heel veel moeten gebeuren. De vakbonden staan niet bepaald te juichen, terwijl zij wel een belangrijke rol moeten spelen bij de uitwerking. Het zal dan ook nog wel enige tijd vergen voordat er sprake zal een ‘level playing field’.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs