U bent hier

Wetsvoorstel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen aangepast

Er komt meer ruimte om een nieuwe school te starten die aansluit bij de wensen van ouders en leerlingen. Op dit moment is dat niet eenvoudig. Het aangepaste wetsvoorstel is verbeterd ten opzichte van een eerdere versie.

Vrijheid van Onderwijs

Met dit nieuwe wetsvoorstel wordt een impuls gegeven om de vrijheid van onderwijs bij de tijd te brengen. Daarnaast waren wij tot nu toe kritisch over deze nieuwe wetgeving vanwege diverse praktische bezwaren en omdat veel schoolbesturen al nieuwe initiatieven nemen binnen bestaande mogelijkheden.

Aanpassing in het nu voorliggende wetsvoorstel

In het nu voorliggende wetsvoorstel is een aantal bezwaren weggenomen en dat vinden wij positief. Het gaat dan om de volgende punten:

Kwaliteitscriteria

De bestaande richtingen blijven overeind. Nieuwe scholen moeten vooraf aan kwaliteitscriteria voldoen. In hun grondslag moeten zij een fundamentele oriëntatie hebben om toegelaten te worden. Dat betekent een godsdienstige, levensbeschouwelijke of pedagogische benadering. Een school gebaseerd op een didactisch middel, zoals de iPad-school valt daar niet onder. Overigens wordt de fundamentele oriëntatie niet getoetst door inspectie, die kijkt alleen naar de deugdelijkheidseisen. 

Laatste school van de richting       

Ons pleidooi voor het behoud van de laatste school van een richting is overgenomen, mits er sprake is van één richting. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van een eerdere versie van het wetsvoorstel.

Concurrentie

Ook onze zorgen over concurrentie zijn weggenomen. Als ouders een nieuwe school willen stichten  moeten zij verplicht overleg voeren met bestaande schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten. Ook moet onderzocht worden of een nieuwe school binnen bestaande voorzieningen een plek kan krijgen. Ook ouders die de bestaande school willen verlaten om een eigen school te stichten moeten eerst met het schoolbestuur overleg voeren. Het schoolbestuur heeft ook rekening te houden met de wensen van de ouders. Er is een verantwoordelijkheid aan twee kanten.

Voorbeeld: Een schoolbestuur kan een open toelatingsbeleid voeren. Voor één school kan het bestuur een uitzondering maken en een gesloten toelatingsbeleid toestaan. Daardoor ontstaat geen nieuwe school. 

Ons bezwaar dat alleen de minister oordeelt in situaties zoals hierboven beschreven is weggenomen. Door overleg vooraf zijn oplossingen voor situaties kansrijker.  

Weigeringsgrond vanwege risicoprofiel

Bij de toetsing van de stichting van een nieuwe school, wordt ook het verleden van bestuurders of toezichthouders onder de loep genomen, of problemen van een van haar scholen (Laatste vijf jaar geen betrokkenheid bij zeer zwakke school of een school met aanwijzing). Dit kan drempels opwerpen voor scholen die binnen een bestaand bestuur een andere oriëntatie willen. Er is een uitzondering voor bestuurders en toezichthouders die kort in het bestuur zaten of die probeerden wanbeheer te voorkomen. Het is wonderlijk dat dit risicoprofiel niet geldt voor het openbaar onderwijs.  

Huisvesting

Er is een extra drempel om een nieuwe school te stichten, omdat de nieuwe school al huisvesting moet hebben om de school te kunnen stichten. 

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs