U bent hier

Wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aangenomen

Vanmiddag nam de Tweede Kamer het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen aan. Een wet waarvan Verus van begin af aan het nut betwijfelde. Verus was lang kritisch op het wetsvoorstel. Dat werd flink aangepast en riep ook daarna nog de nodige vragen op, maar er is zeker tegemoetgekomen aan kritiek uit het veld. Er werd vanmiddag ook gestemd over verschillende amendementen. Die stemming maakt duidelijk dat de Tweede Kamer niet wil tornen aan de vrijheid van scholen.

Verschillende amendementen waren erop gericht de vrijheid van scholen in te perken: het aannamebeleid van docenten moest aangepast worden en de eerste school in een nieuwbouwwijk moest openbaar zijn… Deze amendementen zijn verworpen.

De amendementen die wel werden aangenomen gaan onder meer over het starten van nevenvestigingen door zeer zwakke scholen, monitoren van effecten van segregatie en samenwerking met de kinderopvang.

Onderzoek lesmethodes seksuele diversiteit

Ook nam de Kamer twee moties aan die duidelijk voortvloeien uit het negatieve nieuws rond islamitische scholen. Kamerlid Kwint (SP) diende samen met vier andere Kamerleden een motie in om de regering te laten onderzoeken in welke mate lesmethodes op het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen en vallen binnen de wettelijke kaders.

Burgerschapsonderwijs

En de Kamerleden Heerema (VVD) en Rog (CDA) verzoeken de regering ervoor te zorgen dat ook buitenlandse initiatiefnemers die in Nederland een nieuwe school of een nieuwe dependance willen openen, vooraf worden getoetst op hun plan hoe zij het burgerschapsonderwijs willen vormgeven.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs