U bent hier

Wethouder Geluk: 'Kabinet moet Albeda College snel te hulp schieten'

Het kabinet moet het in financiële nood verkerende Albeda College in Rotterdam snel te hulp schieten. Alleen dan kunnen de speciale zorgprojecten voor duizenden mbo-leerlingen in de stad worden veiliggesteld. Dat zegt wethouder Leonard Geluk (CDA), in het Rotterdams college van B. & W. verantwoordelijk voor de portefeuille Jeugd, Gezin en Onderwijs in een interview met het blad SBM van de Besturenraad.

Het kabinet moet het in financiële nood verkerende Albeda College in Rotterdam snel te hulp schieten. Alleen dan kunnen de speciale zorgprojecten voor duizenden mbo-leerlingen in de stad worden veiliggesteld. Dat zegt wethouder Leonard Geluk (CDA), in het Rotterdams college van B. & W. verantwoordelijk voor de portefeuille Jeugd, Gezin en Onderwijs in een interview met het blad SBM van de Besturenraad.

Tekst: Emmanuel Naaijkens

Het interconfessioneel Albeda College is een regionaal opleidingencentrum (ROC) in Rotterdam en omstreken met ruim 26.000 leerlingen op bijna 75 locaties. Eind 2007 werd bekend dat het Albeda met een tekort zit van 17 miljoen euro en dat er nauwelijks nog reserves zijn om dat gat te dichten. Wethouder Geluk maakt zich serieus zorgen over de situatie, ongeveer 15.000 leerlingen komen uit zijn gemeente. Daar komt bij dat ook het andere grote ROC in de stad, het Zadkine College, financieel in zwaar weer verkeert. Er moeten snel maatregelen worden getroffen, en volgens de wethouder is nu het kabinet aan zet: "Wij hebben als gemeente elf miljoen als overbrugging in beide ROC's gepompt. Dat is het uiterste wat we kunnen doen."

"Op de eerste plaats is het natuurlijk het Albeda College zelf dat moet zorgen dat de begroting sluitend wordt. Dat is een forse opgave en dat zal niet zonder pijn gebeuren. En er ligt een opgave bij het kabinet. Het Albeda College zegt terecht dat voor veel leerlingen die in Rotterdam naar het mbo gaan, de reguliere mbo-financiering niet toereikend is omdat deze leerlingen extra begeleiding nodig hebben. In het vmbo is het goed geregeld met het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO), daar krijg je voor zwakke leerlingen een paar duizend euro per leerling extra. Maar die vervalt als de leerling naar het mbo gaat - en dat is een grote groep in Rotterdam. Ik heb dat neergelegd bij staatssecretaris Van Bijsterveldt. Zij moet helpen om goede zorg te kunnen blijven bieden voor kwetsbare jongeren", betoogt Geluk.

Snelle groei aantal leerlingen De te krappe financiering van de zorgleerlingen in het mbo verklaart voor een deel het gat in de begroting van het Albeda College. Ook de problemen rond de inburgeringtrajecten, die zich bij andere ROC's eveneens voordoen, spelen de instelling parten. En ten derde speelt de snelle groei van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren een rol. De bekostiging daarvan loopt door de financieringssystematiek van de overheid altijd een jaar achter.

Zou het Albeda College kunnen omvallen? "Ik moet er niet aan denken, maar ik zie dat niet gebeuren. Het college van bestuur en de raad van toezicht staan voor de opgave om met een sluitende begroting te komen. Maar als ze stoppen met die sociale zorgprojecten dan staan die kinderen wel op straat. En willen we dat? Nee, voor heel veel van die projecten willen we dat niet, omdat we weten dat ze bij het Albeda in goede handen zijn. Dus heb ik tegen de staatssecretaris gezegd: Het Albeda doet zijn ding om te saneren, ze moet daar heel diep en hard gaan snijden. Maar een deel van die zorgprojecten willen we graag overeind houden anders komen ze weer terug bij jullie als voortijdig schoolverlater. Dus mevrouw Van Bijsterveldt, neem ook uw verantwoordelijkheid om die zorg in stand te houden."

En? "We zijn nog in gesprek. Formeel is het antwoord: We denken graag mee, maar het kan niet zo zijn dat onderwijs alleen opdraait voor zorg. Dat is ook een taak voor Jeugd en Gezin en Sociale Zaken, VWS. Dat is een bredere agenda en wij rekenen op het kabinet."  Volgens Geluk rechtvaardigt de bijzondere situatie in Rotterdam (een relatief jonge bevolking, in meerderheid van allochtone afkomst) dat het kabinet, buiten de reguliere onderwijsfinanciering om, met extra budget over de brug komt.

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs