U bent hier

Wet Werk en zekerheid: Wijzigingen in de Werkloosheidswet

Met de Wet Werk en zekerheid wordt het arbeidsrecht ingrijpend gewijzigd en dat heeft ook gevolgen voor het onderwijs. Deze week bespreken wij de wijzigingen op het gebied van de werkloosheidsregelingen.

Op 10 juni van dit jaar nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Het voorstel bevat maatregelen op drie terreinen:

  1. Wijziging van de regels voor ontslag  (wijzigingen gaan in per 1 juli 2015).
  2. Verbetering van de rechtspositie van flexwerkers door een aantal maatregelen die het oneigenlijke en langdurig gebruik van flexibele arbeidsrelaties moeten ontmoedigen (wijzigingen gaan in per 1 juli 2015).
  3. Aanpassing van de werkloosheidsregelingen (gaat deels in per 1 juli 2015 en deels per 1 januari 2016).

Deze week bespreken we kort de wijzigingen op het terrein van de werkloosheidsregelingen. 

WW-duur teruggebracht

Vanaf 1 januari 2016 tot 1 april 2019 wordt de maximale WW duur stapsgewijs terugbracht naar 24 maanden. Op dit moment is de maximumduur 38 maanden. Van 2016 tot en met 2019 wordt de WW-duur per kwartaal met één maand teruggebracht. Werkgevers en werknemers kunnen in de cao afspraken maken om de WW-uitkeringen aan te vullen tot 38 maanden.

WW-recht

Ook in de opbouw van het WW-recht gaat iets veranderen. In de eerste 10 jaar wordt voor elk kalenderjaar arbeidsverleden, een maand WW recht opgebouwd. Na 10 jaar levert elk kalenderjaar een halve maand uitkering op. WW-rechten die zijn opgebouwd voor 1 januari 2016 blijven behouden. Dus ieder kalenderjaar arbeidsverleden van voor 2016 blijft een maand WW opleveren.

Alle arbeid passend

Per 1 juli 2015 gaat daarnaast gelden dat een werknemer na een half jaar WW-uitkering te hebben genoten, passende arbeid moet aanvaarden waarbij alle arbeid als passend wordt gezien. Nu is dit nog na 1 jaar WW-uitkering. 

Niveau of salaris van een baan kan dan geen reden meer zijn om een baan niet aan te nemen of niet te solliciteren. 

Lees ook


Juridische helpdesk

Hebt u vragen over wat deze aanzegplicht betekent voor uw eigen organisatie? Neem contact op met onze juridische helpdesk.

Deze week ploft het juninummer van Verus Magazine bij u op de mat. Daarin vindt u meer informatie over de gevolgen voor het onderwijs van de Wet Werk en Zekerheid.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs