U bent hier

Wet Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen overbodig

Het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen is onwenselijk en overbodig. Dat is de reactie van Verus op de internetconsultatie over het concept wetsvoorstel.

Te snel

Het huidige governancemodel is pas recent ingevoerd. Het kabinet schrijft zelfs in de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel: "Het model heeft zeker in het funderend onderwijs nog tijd nodig om zich te ontwikkelen." 

In dit licht bevreemdt het dat de verschillende voorgestelde maatregelen uniform voor alle onderwijssectoren (gaan) gelden. Dit doet wat Verus betreft geen recht aan alle inspanningen die onderwijsinstellingen ondersteund door sector- en profielorganisaties verrichten om hun governance verder te professionaliseren.


Nieuwe regels

Het kabinet grijpt met het wetsvoorstel naar een hele waslijst van nieuwe regels. Het idee dat hiermee nieuwe incidenten voorkomen kunnen worden getuigt van een misplaatst maakbaarheidsdenken.


Macht en tegenmacht of gezamenlijk belang

Verus merkt ook op dat de nadruk in het wetsvoorstel niet zou moeten liggen op macht en tegenmacht en de individuele belangen van verschillende gremia, maar bij het gezamenlijk belang van de schoolgemeenschap. 


Gebrek aan vertrouwen

Veel van de voorgestelde maatregelen zijn al staande praktijk. Uitbreiding van de regelgeving is daarom op dit moment wat ons betreft op zijn minst prematuur en geeft blijk van een gebrek aan vertrouwen.

Wat Verus betreft is het wetsvoorstel dus onwenselijk en overbodig. 


Meer 

Lees hier de Algemene reactie van Verus op het conceptwetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs