U bent hier

Wet meldplicht datalekken per 1 januari. Zorg dat u op de hoogte bent

De laatste jaren en dan met name de laatste maanden is veel te doen geweest rondom privacy, niet alleen op het gebied van leerlinggegevens maar ook breder. Met enige regelmaat komt in het nieuws dat een website is gehackt of laptops zijn gestolen met vertrouwelijke informatie erop, waardoor persoonsgegevens zijn vrijgekomen.

Om dergelijke datalekken te voorkomen en om de schade te beperken als dit toch niet lukt, is de Wet meldplicht datalekken (een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens) aangenomen die per 1 januari 2016 in werking treedt.

Boetes voorkomen

Ook het onderwijsveld krijgt met deze nieuwe wet te maken. Aangezien het niet juist toepassen van deze wet gepaard kan gaan met hoge boetes (max. €810.000) is het belangrijk dat u op de hoogte bent van de gewijzigde regelgeving. In onderstaand artikel gaan wij kort in op de belangrijkste wijzigingen zodat duidelijk wordt waar u als onderwijsinstelling mee te maken kunt krijgen. In het licht van deze nieuwe wet hebben wij ook onze modelprivacyreglementen voor personeel en leerlingen tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast. Onder dit artikel treft u de link aan naar deze gewijzigde reglementen.

Wat betekent de Wet meldplicht datalekken voor u?
 

 


PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs