U bent hier

Werknemer raakt arbeidsongeschikt door een derde. Denk om uw regresrecht

Bij de Juridische Helpdesk van Verus komen regelmatig vragen binnen over het regresrecht. Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door een gebeurtenis waarvoor iemand anders aansprakelijk is (een verkeersongeval, mishandeling of medische fout), biedt de wet aan de werkgever de mogelijkheid de kosten van het tijdens de arbeidsongeschiktheid netto doorbetaalde loon en de kosten van re-integratie te verhalen op degene die aansprakelijk is.
Aan deze mogelijkheid hebben we eerder aandacht besteed.

Afwachten of meediscussiëren 

Wanneer zo’n situatie zich voordoet zal een gewonde werknemer vaak zelf zijn eigen schade verhalen op de aansprakelijke partij en in dat kader ook de discussie over de aansprakelijkheid voeren. De werkgever kan meestal op de achtergrond blijven en de uitkomst afwachten.
Dit hoeft echter niet: de werkgever heeft een zelfstandig verhaalsrecht en kan dus ook zelf discussiëren en procederen over de aansprakelijkheid. In dat licht is een uitspraak van eerder dit jaar van de rechtbank Zeeland-West Brabant interessant (ECLI: NL:RBZWB:2017:2605).

Hoofdelijk aansprakelijk na groepsmishandeling

Het gaat in deze zaak om een kappersbedrijf dat als werkgever schadevergoeding vorderde. Een werknemer van het kappersbedrijf, een haarstylist, was tijdens het uitgaan mishandeld en had daardoor onder andere breuken in zijn rechterhand opgelopen. Hij kon daardoor geruime tijd niet werken. 

De werkgever stelt drie personen, die inmiddels door de strafrechter zijn veroordeeld wegens het “openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen”, aansprakelijk voor de schade. Deze personen wijzen de aansprakelijkheid af. Ze stellen alle drie dat het letsel van de werknemer vermoedelijk door zijn eigen toedoen, althans niet door (een van) hen is toegebracht. 

De kantonrechter volgt hen daarin niet. Camerabeelden en een beschrijving van de politie van wat er is gebeurd tonen een “plotselinge en volstrekt onbegrijpelijke eruptie van geweld”, aangesticht door één van de gedaagden die onmiddellijk werd “geassisteerd” door de andere twee gedaagden. De kantonrechter spreekt van een “geweldsorgie”. Van eigen schuld aan de zijde van de werknemer is naar het oordeel van de rechter geen sprake. Het handelen van de drie gedaagden naar de werknemer was onrechtmatig. 

Omdat er sprake is van groepshandelen oordeelt de rechter dat de drie gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die uit hun handelen voortvloeit. De rechter overweegt daarbij dat de kans op het toebrengen van schade ieder van hen had moeten weerhouden van hun gedragingen in groepsverband.

Dat er hoofdelijke aansprakelijkheid wordt aangenomen is gunstig voor de verhaalsmogelijkheden van de werkgever. Bij hoofdelijke aansprakelijkheid kan iedere partij voor de volledige schade worden aangesproken. 

De schadelijdende partij hoeft dan dus niet aan te tonen wie welk aandeel in het ontstaan van de schade heeft gehad. Hij kan van iedereen de volledige schade vorderen, of er voor kiezen zich voornamelijk te richten op de partij met de meeste financiële middelen. Als één van de hoofdelijk aansprakelijke partijen de schade volledig vergoed heeft, is het vervolgens aan de daders zelf om onderling te verrekenen. De schadelijdende partij hoeft zich daar niet mee bezig te houden.

Wat betekent dat voor u?

Ook in het onderwijs komt het voor dat werknemers arbeidsongeschikt raken door een voorval waarvoor een ander aansprakelijk is. Denk alleen al aan verkeersongevallen. Wij adviseren u na te gaan of u schade die u als werkgever lijdt (het gaat dan om het netto doorbetaalde loon en de redelijke kosten van re-integratie) kunt verhalen op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar. 
De advocaten en juristen van Verus kunnen u adviseren en bijstaan bij de verhaalsprocedure.

mr. Fenneke Scholten van Aschat-Zeldenrust  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische helpdesk

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs