U bent hier

Werknemer of zelfstandige?

Een gastdocent Spaans, een interim-directeur, een bovenschoolse coach, een logopedist, een financieel deskundige. Zij zijn allemaal personen die in het onderwijs werkzaamheden verrichten. Zijn zij werkzaam als zelfstandige of zijn zij werknemer? Onduidelijkheid hierover leidt dikwijls tot problemen. In het maartnummer van Thema legt advocaat Jolien Janse-Velema uit waar u op moet letten.

Ander beeld
Een zelfstandige is meestal werkzaam op basis van een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk. Een werknemer met een arbeidsovereenkomst wordt door veel regelingen beschermd. Zo heeft hij recht op doorbetaling van loon bij ziekte, kan hij aanspraak maken op vakantiedagen en geniet ontslagbescherming. Is een werknemer na beëindiging van een arbeidsovereenkomst werkloos, dan heeft hij meestal uitzicht op een werkloosheidsuitkering en mogelijk op een bovenwettelijke uitkering.

Vooraf lijken afspraken voldoende helderheid te bieden. Achteraf kan blijken dat één van de partijen een ander beeld had bij sluiting van de overeenkomst of gaandeweg heeft gekregen. Dit kan als gevolg hebben dat deze partij alsnog claimt een arbeidsovereenkomst te hebben gesloten. Vanwege de gevolgen voor de werkgever en de werknemer die aan het bestaan van de arbeidsovereenkomst zijn verbonden, is het van groot belang om te weten wanneer er van een arbeidsovereenkomst sprake is.

In deze Thema geeft Jolien Janse uitleg en concrete tips. Wilt u de Thema toegestuurd krijgen? Lees hier hoe u Thema bestelt.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs