U bent hier

Werken als schoolbestuur in coronatijd: 'Elke crisis biedt weer kansen'

Werken op een bestuurskantoor in coronatijd: het is nogal een uitdaging. Behalve het wel of niet fysiek op kantoor werken, komen er ook zaken zoals vergaderen en studiedagen bij kijken. Bestuurder Hans van Tricht vertelt hoe hij dit op VCO Bunschoten, dat zes basisscholen onder zich heeft, aanpakt.

Op het bestuurskantoor van VCO Bunschoten werken de medewerkers nog ‘gewoon’ op kantoor.

Van Tricht: "We hebben een vrij grote ruimte, waardoor we met zijn drieën op locatie kunnen werken. We zijn een middelgroot bestuur, maar ik weet dat er ook verenigingen of stichtingen zijn waar afspraken gemaakt zijn over verplicht enkele dagen thuiswerken. Bij ons is dit niet het geval."

(Bij andere besturen binnen het netwerk van Verus in de regio Utrecht gelden dergelijke afspraken juist wel. Zo worden het aantal aanwezigen op bestuursbureaus beperkt en waar mogelijk wordt er met een digitaal rooster gewerkt.)

Studiedag

Het vergaderen op de scholen van VCO Bunschoten gaat zoveel mogelijk digitaal. Ook de studiedag, die in eerste instantie van Pinksteren naar half november werd verplaatst, gaat volledig digitaal. Van Tricht vertelt: "Het is een belangrijke studiedag over inclusief onderwijs, waar wij de komende jaren stappen in willen zetten. Door dit digitaal in te richten, kan het alsnog doorgaan." Zo kunnen de teams zelf bepalen of ze vanuit huis meedoen of vanuit hun eigen klaslokaal. "En we gaan het ook zo inrichten dat we via de chat kunnen overleggen en terugkoppelen."

"De digitale werkwijze noemt Van Tricht een winstpunt uit de eerste coronagolf"

Ook het vergaderen op de andere besturen binnen het netwerk gaat zoveel mogelijk digitaal. Fysieke meetings vinden vrijwel alleen plaats als er nood aan de man is of als de coronamaatregelen voldoende in acht kunnen worden genomen. De digitale werkwijze noemt Van Tricht een winstpunt uit de eerste coronagolf. "We zijn toen veel meer mogelijkheden gaan benutten. Denk aan het afstandsonderwijs en digitaal vergaderen. Elke crisis biedt ook weer kansen."

Naar huis

Wel heeft hij naar aanleiding van het coronaprotocol voor het basisonderwijs besloten om personeel na schooltijd zo snel mogelijk naar huis te laten gaan. "In het protocol wordt sterk benadrukt dat we in Nederland zoveel mogelijk thuis moeten werken. Wat thuis kan, moet thuis. Dit om de sociale bewegingen zoveel mogelijk te reduceren." Van Tricht raadde zijn directeuren dan ook aan om hier verantwoorde keuzes in te maken en dit met het team bespreken. "Want het letten op elkaars gezondheid is uiteindelijk het belangrijkste."

De situatie is nu zo dat er geen geen harde afspraken gemaakt worden over waar de leerkrachten werken na schooltijd. Elk schoolteam gaat daar op zijn eigen manier mee om. Een bestuurder (die anoniem wil blijven) vertelde van Tricht dat dit punt als maatwerk gehanteerd moet worden. ''Zo zijn er overvolle scholen waarbij het wel noodzakelijk is om leerkrachten na lestijd thuis te laten werken en ‘lege’ scholen waarbij dit niet zozeer nodig is.''

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs