U bent hier

Werk maken van identiteit beste antwoord op aanvechten artikel 23

De aanzwellende roep om afschaffing van artikel 23 van de Grondwet is ook een uitdaging aan christelijke onderwijsinstellingen om te laten zien dat goed onderwijs vanuit een specifieke identiteit echt verschil maakt. De Besturenraad blijft pal staan voor de vrijheid om onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de levensovertuiging van ouders.

De aanzwellende roep om afschaffing van artikel 23 van de Grondwet is ook een uitdaging aan christelijke onderwijsinstellingen om te laten zien dat goed onderwijs vanuit een specifieke identiteit echt verschil maakt. De Besturenraad blijft pal staan voor de vrijheid om onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de levensovertuiging van ouders.

In het dagblad Trouw voegt de Utrechtse PvdA-wethouder Rinda den Besten zich in het koor van pleitbezorgers van afschaffing van artikel 23. Ze sprak 18 november 2009 tijdens een congres van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

De VOO staat voor een schoolconcept waarin weliswaar ruimte is voor levensbeschouwelijke vorming maar dat zelf zogenaamd levensbeschouwelijk neutraal is. Dat betekent het einde van de vrijheid van ouders om te kiezen voor een school waar hun kinderen in en vanuit een bepaalde levensovertuiging worden gevormd.

Verschil maken Dit soort geluiden zijn een bevestiging van onze waarneming dat de politieke druk op de vrijheid van onderwijs en de dreiging dat scholen een speelbal worden van de politiek, toenemen. Het artikel in Trouw verwoordt opnieuw de zorgen die directeur Wim Kuiper van de Besturenraad daarover heeft geuit.

Om deze ontwikkeling het hoofd te bieden, is het niet alleen nodig om als Besturenraad in politiek Den Haag voortdurend de zaak van de vrijheid van onderwijs te blijven bepleiten. Het is ook zaak dat het christelijk onderwijs dag in dag uit blijft laten zien dat goed onderwijs vanuit een specifieke levensovertuiging echt verschil maakt.

>>Lees het artikel in Trouw

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs