U bent hier

Welke onderwijsmoties overleefden de stemming?

Van de 42 moties die tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting werden ingediend, zijn er uiteindelijk 13 aangenomen. 1 motie werd ingetrokken, 5 werden er aangehouden en de rest kwam dinsdagmiddag in stemming. We doen een greep uit de moties die het haalden.

Kinderen met een ernstige beperking

Lisa Westerveld (GL), Kirsten van den Hul (PvdA) en Peter Kwint (SP) vragen aan de regering de obstakels in wet- en regelgeving voor het opzetten van aangepaste klassen voor kinderen met een ernstige beperking binnen een gewone basisschool zoveel mogelijk weg te nemen

Versterking medezeggenschap

Lisa Westerveld (GL) vraagt de regering om met scholen het overleg te voeren met als doel de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken door meer personele ondersteuning, vergoedingen en scholing met de nadruk op financiën.

Vergelijkbaarheid eindtoetsen

Roelof Bisschop (SGP) en Michel Rog (CDA) vragen de regering te verkennen of de vergelijkbaarheid van eindtoetsen op termijn kan worden geborgd door duidelijker kaders te stellen voor evenwichtige inhoud en opbouw van eindtoetsen op basis van de referentieniveaus.

Evaluatie eindtoets

Roelof Bisschop (SGP) vraagt de regering in de beleidsreactie op de evaluatie van de eindtoets in te gaan op de wijze waarop de eindtoets recht kan gaan doen aan alle vaardigheden van de Wet referentieniveaus, op een veelzijdiger wijze dan enkel meerkeuzevragen.

Seksuele weerbaarheid op scholen

Kirsten van den Hul (PvdA) vraagt de regering om erop toe te zien dat basisscholen, middelbare scholen en mbo seksuele weerbaarheid, veiligheid en diversiteit in het curriculum gestalte geven.

Zomerscholen

Michel Rog (CDA) vraagt de regering, de regeling voor lente- en zomerscholen in het voortgezet onderwijs in 2018 en 2019 te continueren. De voor dit doel beschikbare 9 miljoen euro per jaar zou dan ingezet moeten worden voor de uitvoering van deze specifieke regeling in plaats van toegevoegd te worden aan de prestatiebox.

Urennorm mbo en vo

Paul van Meenen (D66) vraagt de regering in overleg met het mbo en de JOB (voor het mbo) en het voortgezet onderwijs en het LAKS (voor het voortgezet ondderwijs) de urennorm zodanig toe te passen dat er voldoende tijd is voor docenten om hun onderwijs en zichzelf te kunnen ontwikkelen zodat de kwaliteit van het onderwijs wordt gegarandeerd.

Bevordering voltijdaanstelling en grotere deeltijdaanstelling

Eppo Bruins (CU), Rudmer Heerema (VVD), Michel Rog (CDA) en Paul van Meenen (D66) vragen de regering de aantrekkelijkheid van een voltijdaanstelling of een grotere deeltijdaanstelling te bevorderen en het schrappen van onderwijsregels die dit lastig of onmogelijk maken, te stimuleren.

PO | VO | MBO | HBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs