U bent hier

“Websites Nederlandse scholen niet goed beveiligd” – Bescherming persoonsgegevens vereist aandacht

Woensdag 6 december prominent in het nieuws: tweederde van de scholen in Nederland zou hun website niet goed beveiligd hebben, waardoor ongeoorloofde toegang tot de (persoons)gegevens die via zo’n site worden ingevoerd, mogelijk is. Heeft uw school dat wel goed geregeld? En hoe is het schoolbreed met de bescherming van persoonsgegevens gesteld? Een heel actuele vraag, nu de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in zicht komt. Alle verwerkingen van leerlinggegevens, maar ook personeelsgegevens, vallen onder deze wet die eind mei 2018 van kracht wordt. 

Beveiliging én toestemming

De AVG bepaalt niet alleen dat ingevulde gegevens beschermd moeten worden door een beveiligde website-omgeving, maar bijvoorbeeld ook dat uw school moet kunnen aantonen dat er toestemming is van betrokkenen om leerlinggegevens uit te wisselen met externe partijen binnen een zorgtraject. Of bij het plaatsen van een foto van een sportdag op de schoolpagina van Facebook.

Verus helpt uw school met een concrete en pragmatische aanpak. Wij bieden vanaf begin 2018 ondersteuning om uw school op tijd inzicht te geven in en te helpen bij het voldoen aan de vereisten van de AVG. Binnenkort volgt hier meer informatie over. 

Met vragen kunt u terecht bij het secretariaat van de juridische afdeling, via aenj@verus.nl

Mr. Peter Dijkmans, Verus advocaten & juristen

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs