U bent hier

Wat zet Nederland op de Europese onderwijsagenda?

De eerste helft van 2016 zijn wij voorzitter van de Raad van de Europese Unie. In een recente brief aan de Tweede Kamer zet minister Bussemaker de plannen voor het onderwijs uiteen.

Vaardigheden, burgerschap en convergentie

Het Nederlandse voorzitterschap wil drie onderwerpen aan de orde stellen. Onderwerpen die volgens Bussemaker nauw aan elkaar verwant zijn. Het gaat om:

 • Een nieuwe vaardighedenagenda voor Europa
 • Het bevorderen van burgerschap en fundamentele waarden via onderwijs: follow-up van de Verklaring van Parijs
 • Het bevorderen sociaaleconomische convergentie en inclusiviteit via onderwijs: de bijdrage van onderwijs en opleiding aan het Europees Semester 2016

Vaardigheden

De Europese vaardighedenagenda moet een brede, meerjarige agenda zijn. Daarin aandacht voor opleiding van burgers in de lidstaten, maar ook de oproep hen beter toe te rusten op een veranderende arbeidsmarkt en samenleving. 

Europa denkt daarbij niet alleen aan goede basisvaardigheden, maar ook niet-cognitieve, “21ste eeuwse” vaardigheden. Bovendien vergt dit meer aandacht voor het verbinden van verschillende leeromgevingen en voor leven lang leren.

Het debat in de Raad sluit volgens Bussemaker goed aan bij de Nederlandse nationale beleidsontwikkeling. Denk aan het WRR-advies “Naar een lerende economie” en het advies van het Platform #Onderwijs2032

De Minister van OCW vroeg onlangs de OECD Nederland te ondersteunen bij het ontwikkelen van een vaardighedenstrategie. De SER is uitgenodigd mee te doen aan het ontwikkelen van een lange termijn agenda.

Nederland wil via de discussie in EU-verband de nationale beleidsontwikkeling ondersteunen, zonder lidstaten te verplichten een nationale strategie op te stellen.

Burgerschap

Tijdens een informele bijeenkomst van EU Onderwijsministers op 17 maart 2015 in Parijs werd de “Declaration on promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education” unaniem onderschreven.

In deze verklaring wordt opgeroepen tot het borgen van onze fundamentele waarden en worden lidstaten aangemoedigd om aan onderwijs gerelateerde maatregelen die radicalisering kunnen voorkomen te intensiveren. De Verklaring bevat acties en aanbevelingen, zowel gericht op nationaal en lokaal niveau als op EU-niveau. 

Nederland wil:

 • De politieke discussie over het belang van onderwijs bij het overbrengen van burgerschap en fundamentele waarden onderstrepen en hoog op de politieke agenda houden.
 • De gedachtewisseling faciliteren door op drie punten uit de Verklaring van Parijs nader inhoudelijk in te gaan, namelijk:
  1. Burgerschapsonderwijs en sociale inclusie
  2. Toerusten van docenten
  3. Mediawijsheid

Convergentie

Het doel van dit agendapunt is om de grote verschillen op sociaaleconomisch terrein tussen de Europese lidstaten via onderwijs aan te pakken. Dit is geen specifiek Nederlands onderwerp. De Europese Commissie roept de lidstaten op te blijven investeren in onderwijs en educatie. 

Slimme investeringen in het menselijk kapitaal van Europa en resultaatgerichte hervormingen van onderwijs- en opleidingsstelsels kunnen voor banen en houdbare groei zorgen. 

Extra: Onderwijs en migratie 

Tussen de onderwijsministers is er ook een informele discussie over het onderwerp onderwijs en migratie. 

Die richt zich op de gezamenlijke uitdaging waar alle lidstaten voor staan om vluchtelingen, ongeacht leeftijd, de kans te bieden om via kwalitatief goed taal- en burgerschapsonderwijs die vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om tijdelijk succesvol (sociaal) te integreren en participeren in het asielland waar zij verblijven.

Nederlandse visie op onderwijs in Europees verband

Nederland is huiverig voor al te veel Europese invloed op het Nederlandse onderwijs. Wij gaan uit van het subsidiariteitsprincipe. Leg de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk binnen de lidstaten en doe alleen Europees wat een duidelijke meerwaarde heeft. Verus kan zich uitstekend in dit principe vinden.

Foto BZ | Aad Meijer

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs