U bent hier

Wat zeggen (klassieke) filosofen over het onderwijs van nu?

Los van de dagelijkse beslommeringen en terugkeren naar de kern: Waar gaat het in het onderwijs om? Dat doen de scholen van Perspectief (een club van VO eenpitters in Utrecht en Zuid-Holland) twee keer per jaar. Onlangs rond een verhaal van hoogleraar Christelijke Filosofie Renée van Riessen. Juist ook dilemma’s komen er aan bod.

“Inspiratie”, dat ene woord omvat voor Paul Verkade (locatiedirecteur van het Kalsbeek College in Woerden) waarom hij de bijeenkomsten van Perspectief bezoekt. “Even terug naar de kern, samen onthaasten.” Elke bijeenkomst verzorgt een filosoof, theoloog of iemand die vanuit een andere invalshoek naar het onderwijs kijkt, een inleiding. En daarna duiken ze met elkaar de diepte in.

Herkenning

Van Riessen sprak over de waarde van ideeën van onder andere Socrates, Plato en Nussbaum voor het onderwijs. “Ze vatte dat mooi samen in drie kernpunten: dialoog onderhouden, aanspreken van het innerlijk en op gang brengen van betrokkenheid”, recapituleert Verkade. “En dat aanspreken van het innerlijk van leerlingen is wat vaker terugkomt tijdens deze bijeenkomsten, in steeds wisselende bewoordingen. Dat herkennen we ook allemaal.”

Want welke docent is jou bijgebleven uit je eigen schooltijd? “Juist”, zegt Verkade. “Dat is die docent die jou wist te raken. Die vonkjes wist over te brengen. In het raken van de leerling zit, om even grote woorden te gebruiken, de heilige essentie van onderwijs. Dán draag je wat over. Dat lukt natuurlijk lang niet iedere les, maar dat moet wel het streven zijn.”

Inspiratieinjectie

Samen met andere bestuurders en directieleden zo’n verhaal aanhoren en doorspreken, dat vindt deze locatieleider heel waardevol. “We hebben een in bepaalde opzichten redelijk eenzaam beroep”, bekent hij. “Je komt niet meer dagelijks direct met de leerlingen in contact. En misschien kun je op deze manier de nodige inspiratieinjecties krijgen. Júist omdat je niet meer voor de klas staat en het niet meer vanuit de bron zelf, vanuit de leerlingen zelf krijgt.” Want het zijn hun opmerkingen, hun blikken, waar je als onderwijsmens je enthousiasme uithaalt.

De sfeer tijdens zulke bijeenkomsten is heel open. “Er komt van alles op tafel.” Als onderwijs, zoals Riessen gebaseerd op Plato betoogt een grote zoektocht naar echtheid en waarheid is, proberen de deelnemers van Perspectief die zoektocht voor een deel samen te doorlopen.

Masterclasses onderwijs, religie en filosofie

Geïnteresseerd? Verus organiseert Kruispunten: Over onderwijs, religie en filosofie. Dit zijn drie leergesprekken waarin Renée van Riessen thema’s behandelt die zich bevinden op het kruispunt van onderwijs, religie en filosofie. Daarna wordt in een open sfeer doorgepraat.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs