U bent hier

Wat te doen bij ziekmelding én arbeidsconflict?

Wij merken dat veel schoolbestuurders, directies en personeelsfunctionarissen nadere uitleg wensen van de richtlijnen van de Stichting Expertise Centrum Re-integratie (STECR). De richtlijnen opgenomen in de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten bevatten concrete handreikingen voor bedrijfsartsen in situaties waarin een ziekmelding van een werknemer gepaard gaat met een arbeidsconflict. Kom met uw vragen naar onze ledenborrel onderwijsrecht.

Ziekte en arbeidsconflict
Niet alleen bedrijfsartsen zijn aan deze Werkwijzer gebonden, ook het UWV volgt de Werkwijzer bij een aanvraag van deskundigenoordeel. Vandaar dat het voor u als werkgever van evident belang is om te weten hoe een combinatie van ziekte en arbeidsconflict dient te worden aangepakt. Daarbij geldt dat werknemers zeer verschillende gezondheidsklachten kunnen hebben. Ook een arbeidsconflict kan zich in diverse vormen voordoen.

Juridische ledenborrel
Tijdens de ledenborrels onderwijsrecht van de afdeling Advocaten & Juristen van de Besturenraad, komt juist deze problematiek aan de orde. De eerstvolgende vindt komende dinsdag (11 oktober) plaats, in Zwolle. Om te weten te komen of er ook bij u in de buurt een ledenborrel is, of om u aan te melden, kijkt u in onze Kalender. Natuurlijk kunt u met uw onderwijsrechtelijke vragen ook altijd contact opnemen met onze helpdesk.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs