U bent hier

Wat is christelijke zorg?

Verus heeft collectieve afspraken gemaakt voor zorgverzekeringen. Hierdoor ontvangt u bij Zilveren Kruis en Pro Life een aantrekkelijk korting. Abwin Luteijn, manager Pro Life, legt uit wat er onderscheidend is aan Pro Life en christelijke zorg.

Meneer Luteijn, in een periode dat media bol staan over Voltooid Leven, komt Pro Life met een campagne waar in zij claimt dat ieder leven van waarde is. 
“Klopt. Wij geloven dat ieder leven van waarde is. Het leven is een wonder, een geschenk van God is. Het ontstaan en het einde van het leven ligt altijd in Zijn hand. Ieder mens - hoe kwetsbaar ook - is geschapen, gewenst en geliefd door God. En daarmee verdient het leven liefde, zorg, aandacht en bescherming.”

Kunt een voorbeeld geven van hoe dit in de praktijk zou kunnen werken?
“Wanneer mensen ouder worden zijn ze vaker eenzamer dan vroeger. Ze durven steeds minder een beroep te doen op familie en vrienden. Het leven van deze ouderen is in mijn ogen niet voltooid. Het is eenzaam. Mensen ervaren dat ze geen toegevoegde waarde meer hebben. Uit het leven stappen is niet de oplossing. Wel: zin geven aan het leven. Mensen verantwoordelijkheid geven en betrekken. En dat kan beginnen met de kleine dingen. Er voor deze mensen zijn, ze waarderen en deel uit laten maken van onze maatschappij zien wij eerder als de oplossing. 

Je zou zelfs kunnen zeggen: als wij als christenen niets doen aan eenzaamheidsbestrijding, verliezen wij dan niet het morele recht om tegen euthanasie te zijn? Om die reden hebben wij ons ook aangesloten bij het initiatief Waardig ouder worden, om op een positieve manier te kijken naar de gezondheid en bijdrage van ouderen.”

Staat de waarde van het leven onder druk? 
“Ik ervaar dat steeds meer mensen uitgaan van het maakbare leven en dat ze overal invloed op willen hebben. Ze beslissen over het leven van een ongeboren kind met een aandoening. Ze maken keuzes als het leven geen uitzicht meer biedt op genezing. En ze beschouwen het leven van een eenzame oudere als voltooid. Ik mis daarin de dankbaarheid voor het leven als wonder en als gift. En ik denk dat je mensen ook tekortdoet. Mensen zijn meer dan hun ziekte, hun gebrek en wat ze niet meer kunnen. Mensen zijn van betekenis!”

Wordt de keuze voor het leven altijd begrepen? 
“Bijbelse standpunten over levensbegin en levenseinde worden helaas steeds minder begrepen. Of ze worden ter discussie gesteld. Mijn ervaring is dat christenen zich steeds vaker moeten verantwoorden voor de keuzes die zij maken. Dit leidt tot onzekerheid, zeker als mensen zich in een kwetsbare fase bevinden. Bijvoorbeeld bij de diagnose downsyndroom bij een 20-wekenecho. Als iemand ervoor kiest om het kind te houden, zorgt dit steeds vaker voor onbegrip. En soms zelfs voor agressie en verwijten. Dat doet veel pijn bij ouders die voor het leven kiezen. Dit raakt mij.”

U zegt dat u gelooft in christelijke zorg? 
“Ja, ik vind dat er in de zorg aandacht moet zijn voor levensvragen. In het bijzonder denken we hierbij aan vragen rondom zingeving en de waarde van het leven. Christelijke zorg biedt ruimte om het gesprek aan te gaan over de betekenis van het leven, gezondheid en ziekte.” 

Staat de toekomst van christelijke zorg op het spel? 
“Ja en nee. Steeds meer mensen sluiten een verzekering af op basis van de premie en het verwachte zorgverbruik. En bij het kiezen van een zorgverlener speelt afstand een belangrijker rol dan identiteit en kwaliteit. Dit zorgt ervoor dat het gezamenlijke belang naar de achtergrond verschuift. 
Christelijke zorg staat zo onbedoeld onder druk. Wij zullen mensen nog meer moeten overtuigen van nut en noodzaak van christelijke zorg. 
Aan de andere kant kiest een steeds groter aantal mensen voor een christelijke zorgverzekeraar als Pro Life en zie ik dat christelijke zorgaanbieders steeds meer cliënten trekken. Soms ook van buiten onze doelgroep. Dat geeft hoop!”

Hoe weet ik dat christelijke zorg ook van goede kwaliteit is? 
“Wij maken afspraken met zorgverleners over de kwaliteit van zorg. Bij christelijke zorg stellen we daarnaast eisen aan de identiteit. Om dit te beoordelen is er het Keurmerk Christelijke Zorg. Bij zorgverleners met het keurmerk ervaart u goede zorg, met aandacht voor uw geloof.” 

Pro Life biedt toegang tot christelijke zorg. Waar moet ik dan aan denken? 
“Christelijke zorg gaat verder dan zorg rondom begin en eind van het leven. Ook tijdens het leven kunnen er situaties ontstaan waarbij zorg en geloof elkaar raken. Bijvoorbeeld relatieproblemen, psychische problemen of het verlies van een dierbare. Pro Life heeft hiervoor in haar aanvullende zorgverzekeringen vergoedingen opgenomen zodat u bij christelijke zorgverleners terecht kunt.”

Wilt u meer weten over de collectieve zorgverzekering van Verus en Pro Life? Kijk hier

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs