U bent hier

Wat er besloten werd op de ALV van Verus

De contributie voor 2016, de plannen van Verus voor volgend jaar, twee nieuwe toezichthouders en meer. Afgelopen vrijdag 13 november vond de algemene ledenvergadering van Verus plaats in het Bomencentrum in Baarn. Dit werd besproken en besloten:

  • Als gevolg van de fusie tussen Verus en VKO daalt de contributie in 2016 naar € 3,80 per leerling. Alle leden ontvangen hierover binnenkort een brief met verdere uitleg.
  • Het activiteitenplan voor 2016 is vastgesteld.
  • Toke Elshof en Pieter Gilden zijn benoemd als leden van de raad van toezicht van Verus (onder voorbehoud van goedkeuring door de AFM). Zie hieronder voor een toelichting.
  • Er is een nieuwe vergoeding vastgesteld voor de toezichthouders van Verus. In dat kader gaf Joop Vogel van CSG Liudger Drachten aan erg tevreden zijn over het voorstel en uitte hij zijn verontrusting over hoge vergoedingen die soms gelden voor leden van raden van toezicht in het onderwijs. Hij is van mening dat Verus zich daar actief tegen uit moet spreken. De vergadering ondersteunde dit voorstel, Verus zal hier invulling aan geven.
  • De jaarrekening van Verus 2014 en VKO 2014 zijn vastgesteld.

Nieuwe toezichthouders 

Toke Elshof

Dr. A.J.M. (Toke) Elshof is universitair docent Catechetiek aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richt zich op ontwikkelingen binnen de religieuze opvoeding en het religieuze onderwijs. Ze bestudeert de rol en bijdrage van het familieleven, het katholieke voortgezet onderwijs en het kerkelijke leven. Toke Elshof was tussen 2011 en 2013 bestuurslid van de Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO). Ze heeft naast haar wetenschappelijke carrière veel ervaring opgedaan in het pastoraat. De benoeming van Toke Elshof wordt pas definitief als er goedkeuring is gegeven door de AFM. 

Pieter Gilden

P. (Pieter) Gilden is lid van het College van Bestuur van Unicoz Onderwijsgroep te Zoetermeer. De Unicoz Onderwijsgroep staat voor een unieke kijk op christelijk, katholiek en interconfessioneel onderwijs. Vanuit de visie dat ieder kind uniek is, is er aandacht voor de talenten van de leerlingen. De scholen als leer-, werk- en leefomgeving laten zich daarbij in de dagelijkse omgang met leerlingen en het geven van onderwijs inspireren door hun levensbeschouwelijke identiteit. De scholen zijn gefocust op vernieuwend, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en gericht op de optimale ontwikkeling van ieder kind. Elke school heeft zijn eigen profiel dat past bij de behoeften van leerlingen en ouders. Unicoz is de grootste onderwijsorganisatie in Zoetermeer en bestaat uit primair (6700 leerlingen) en voortgezet (2000 leerlingen) onderwijs. Pieter Gilden was lid van de fusiestuurgroep en vice-voorzitter van de VKO.

De huidige vijf leden van de raad van toezicht van Verus zijn: Frank Petter (voorzitter), Petra van der Kwast, Ineke van der Ouderaa, Henk ter Wee en Robert Zoutendijk. Met Toke en Pieter erbij zal de raad van toezicht uit zeven mensen bestaan. De statuten schrijven een minimum van vijf leden en een maximum van zeven leden voor.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs