U bent hier

Waartoe dient de eindtoets?

Kamerleden dienden deze week een motie in om aanbieders van alternetieve eindtoetsen een wezenlijke bijdrage te laten leveren aan de zogeheten ‘ankeropgaven’. Minister Slob wil dit soort opgaven in de eindtoetsen, zodat die beter onderling vergelijkbaar worden.

De eindtoets was deze week weer onderwerp van gesprek in de Tweede Kamer. Aanleiding was een brief van minister Slob waarin hij een nieuw Toetsbesluit PO voorlegt. Slob wil zo een goede onderlinge vergelijkbaarheid van de eindtoetsen realiseren. Dit gebeurt door middel van ‘ankeropgaven’. Een aantal Kamerleden is kritisch, zij vrezen dat daarmee de keuzevrijheid langzaam weer dreigt te verdwijnen.

Michel Rog (CDA) en Roelof Bisschop (SGP) dienden, gesteund door Paul van Meenen (D66) moties in. Allereerst om af te zien van de invoering van de ‘ankers’ bij de eindtoets. De verschillen in ijkpunten die nu bestaan zouden in overleg met de toetsaanbieders weggenomen moeten worden.

De argumenten die ze daarvoor noemen zijn:

  1. eindtoetsen zijn niet zijn bedoeld om scholen onderling te vergelijken, maar als tweede objectief gegeven naast het schooladvies
  2. "ankers" zullen zorgen voor een grote mate van standaardisering en daarmee verkleining van de keuzevrijheid van scholen om een alternatief voor de Cito-eindtoets te kunnen kiezen die past bij hun pedagogische visie en identiteit

Achtervangmotie

De indieners wisten blijkbaar dat deze motie zou worden onraden door de minister, want Bisschop diende direct hierna een ‘achtervangmotie’ in, ondersteund door Rog. Deze motie verzoekt de regering om in het Toetsbesluit te verankeren dat aanbieders van alternatieve eindtoetsen het recht hebben een wezenlijke bijdrage te leveren aan het samenstellen van de ankeropgaven.

De heren Rog en Bisschop hadden minister Slob goed  ingeschat, want hij ontraadde de eerste motie en laat de tweede motie over aan het oordeel van de Kamer.

Ankeropgaven voor kansengelijkheid

Slob gaf aan dat de Kamerleden een belangrijk punt niet hadden genoemd. De ankeropgaven zijn bedoeld om kansengelijkheid te bevorderen. Het kan niet zo zijn dat leerlingen met dezelfde capaciteiten op grond van een eindtoets een verschillend advies krijgen.

Uniforme eindtoets dreigt

Keuzevrijheid van eindtoetsen is een groot goed. Scholen moeten die toetsen kunnen kiezen die het beste passen bij de (pedagogische) visie en identiteit van de school. Natuurlijk mag de keuze van de eindtoets niet bepalend zijn voor het advies van de school. Verus vraagt zich af of daarvoor het Toetsbesluit gewijzigd moet worden. Daarmee ontstaat het risico dat op termijn uniforme eindtoetsen tot stand komt.

Volgende week stemt de Kamer over de moties.

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs