U bent hier

Waarom zoveel scholen een kijkje willen nemen bij Prisma in Kampen

“Nu ben je niet meer verdacht, maar degene die voorop loopt.” Wetgeving over het ontvlechten en invlechten van speciaal, voortgezet speciaal en regulier onderwijs “schoot voor geen meter op”, constateerde Henk van der Wal tweeënhalf jaar geleden. Hij wachtte het niet af. Een gesprek met een eigenwijze bestuurder.

De (v)so scholen in Kampen hadden het in 2014 moeilijk: klein, teveel personeel en bijna failliet. En passend onderwijs zou weleens de genadeklap kunnen geven, dat moest het speciaal onderwijs immers verder decimeren. 

Gelukkig was er op de scholen een overtuigende visie. Dat inspireerde de toen vers aangetrokken bestuurder Van der Wal om samen met de directeur en de teams niet meer vanuit de structuur van een school, maar vanuit de behoefte van een kind te redeneren. Het lijkt de toekomst van de scholen, maar wel in een nieuwe vorm: Prisma, gespecialiseerd onderwijs Kampen, dat drie so-scholen (cluster 3 en 4) en het sbo integreert.  

Wetgeving in 2018

Voor speciaal onderwijs is heel weinig aandacht bij de wetgeving van passend onderwijs, vertelt Van der Wal. Het onderscheid in cluster 3 en 4 bestaat niet meer. Er is nu één so-licentie en wetgeving over ontvlechten en invlechten van speciaal en regulier onderwijs zou in 2018 komen. 

Dat mag natuurlijk allemaal niet

“Maar ik zag dat dat allemaal voor geen meter opschoot: Na weerstand vanuit cluster 3 over ontvlechting van so en vso wilde een daartoe ingestelde werkgroep (OCW en PO-raad, LECSO, bonden) eerst kijken wat de ontwikkelingen in het veld zijn.” Prima, dacht Van der Wal, maar dan geven wij  die ontwikkeling naar eigen inzicht vorm. “We hebben alle kinderen uit het so en sbo verzameld in één integrale school. Dat mag natuurlijk allemaal niet.”  

Er kwam overleg met de inspectie. Het probleem was in eerste instantie de twee brinnummers in één groep, maar uiteindelijk het geld: er is meer budget voor kinderen in het so dan voor kinderen in het sbo. Van der Wal: “Ik zei: ‘We hebben lumpsum dus daar ga ík over. Ú gaat over de kwaliteit van het onderwijs.’ We hebben niet afgewacht en zijn gewoon begonnen.”

Onderzoek naar de nieuwe school

Van der Wal was wel zo verstandig onderzoek te koppelen aan de nieuw opgezette school:

  • Het NCOJ onderzoekt met NRO-geld de invloed op financiering en kwaliteit van het onderwijs 
  • Een lector van Saxion buigt zich over de gevolgen voor de leerkrachten 
  • Een onderwijsadviesbureau neemt de gevolgen voor de leerlingen onder de loep. 

“Toen zagen inspectie en OCW dat we serieus bezig waren.” Hij kreeg ook backup vanuit de Tweede Kamer. Kamerleden Bruins (CU) en Rog (CDA) dienden een motie in om te onderzoeken welke ondersteuning het veld nodig heeft. Van der Wal: “Ik heb ook om experimenteerruimte gevraagd bij de staatssecretaris. Als we die krijgen, dan zij we niet alleen de hete adem van de inspectie kwijt, maar kunnen we ook de onderzoeken beter continueren.” Intussen gaat Prisma gewoon door.

De kinderen zijn trots

Genoeg over de organisatie, nu naar de praktijk. Prisma wérkt, zegt Van der Wal: “De kinderen helpen en ondersteunen elkaar meer in deze nieuwe school. We hebben middelen en tijd over voor talentmiddagen waardoor we kinderen op verschillende talenten kunnen aanspreken. Ze zijn zeer trots op wat ze doen. De leerkrachten zijn massaal aan het bijscholen: 90% heeft een master of is met een master bezig, mensen zijn zeer gemotiveerd. Het werk is voor hen zwaarder geworden met de komst van passend onderwijs, maar men is ervan overtuigd dat dit een goede ontwikkeling is die kinderen helpt.” 

Kom kijken

Intussen wordt Van der Wal “belaagd met vragen van scholen die willen komen kijken”. Daarom organiseert Prisma op woensdag 14 juni vanaf 13.30uur een conferentie op school. Je kunt je al aanmelden via administratie@sokampen.nl

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs