U bent hier

Waarom schoolbesturen stakende leraren niet doorbetalen. Of juist wel

De meeste vragen aan onze juridische helpdesk gaan deze week over wel of niet doorbetalen van loon tijdens de lerarenstaking. De regel is: geen werk, geen loon. Scholen moeten hun geld immers besteden aan onderwijs en niet aan stakers. Maar OCW zal uitbetaald loon niet terugvorderen van scholen. We spraken twee bestuurders over hun keuze.

Leraren van SKPOEL-scholen (Stichting Katholiek Primair Onderwijs Etten-Leur) die donderdag het werk neerleggen, krijgen over die dag geen loon uitbetaald. Directeur Jac Verschueren kwam samen met de meeste collega-besturen in West-Brabant tot dit besluit.

Denk om je goedkeuringsverklaring

Zijn belangrijkste argument: de oneigenlijke besteding van onderwijsgelden. Nee, OCW zal het geld niet terugvorderen. “Maar je moet ervoor waken dat je niet boven de signaleringsgrens komt want daar hangt de goedkeuringsverklaring van de accountant vanaf”, legt Verschueren uit. “Die kan niet uitsluiten dat hij vanwege de doorbetaling geen goedkeuringsverklaring afgeeft. En het ministerie geeft geen antwoord op de vraag wat ze doet als we geen goedkeurende verklaring hebben.” 
Kortom: van één zo’n stakingsdag kan Verschueren nog wel uitrekenen of hij ‘m uit zijn reserves kan betalen, maar de totale bekostiging voor volgend jaar kan erdoor onder druk komen staan, en dat wil hij niet. 

Dit is niet de afspraak

De tweede reden is: niet werken is niet betalen. “Dat hebben de cao-partijen samen afgesproken. En nu zeggen ze: betaal maar door.” Daar komt bij, maar dat is Verschuerens persoonlijke mening, dat hij het weinig principieel vindt om “met je linkerhand een vuist te maken en de rechter op te houden.”

Vergeet de werkdruk niet

De SKPOEL-directeur steunt de actie overigens wel. Hij betaalt de bussen naar Den Haag, heeft de scholen gesloten, staakt zelf mee… Verschueren staat achter zijn stakende personeel. Waarbij hij wel wil aantekenen dat de staking een one focus-strijd om de lerarensalarissen dreigt te worden. “En ik geloof dat de meeste pijn zit bij de werkdruk. Om die te verlagen, is ook geld nodig.”

Ook Toon Geluk, bestuurder SPO De Liemers, vindt de werkdruk wat “ondergesneeuwd in de huidige discussie”. Ook hij gaat donderdag naar Den Haag. Én hij betaalt hen door.

Te lang op de nullijn

“De lonen hebben veel te lang op de nullijn gezeten. Aangezien de staking juist gaat om salaris heb ik het besluit genomen dat niemand gekort zal worden: iedereen krijgt gewoon zijn salaris over die dag uitgekeerd. Extra argument daarvoor is dat 5 oktober ook de Dag van de Leraar is…” 

Aan de vraag om minder werkdruk is SPO De Liemers zelf ook tegemoetgekomen door elke school dit jaar extra formatie te geven bovenop de bestaande formatie. “Daarvoor hebben we extra middelen toegevoegd aan de exploitatie. We zijn een gezonde organisatie, dus dat kon.”

Oproep tot aansluiting

De organisatiegraad onder onderwijspersoneel is erg laag. Wellicht is dit het moment je aan te sluiten bij een vakbond, schrijft Geluk aan zijn medewerkers. Opvallend. “Vakbonden zijn misschien passé, misschien moeten ze toe naar een nieuwe organisatievorm, maar wij raden onze mensen altijd aan lid te zijn van een vakbond. Om je door hen te laten ondersteunen in crisissituaties. Bovendien kun je niet zelf met de armen over elkaar gaan zitten en anderen de hete kolen uit het vuur laten halen.”

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs