U bent hier

Waarom ons onderwijs niet van ‘goed’ naar ‘zeer goed’ gaat? Ga de docent eens als professional behandelen

De docent wordt binnen het huidige onderwijs niet de rol gegund die hem feitelijk zou moeten toekomen: die van professional. Dat zei dr. ir. Albert Weishaupt dinsdag in zijn lectorale rede bij de start van het lectoraat Professionele Onderwijsorganisaties aan Stenden Hogeschool. Maar wat is eigenlijk een professionele docent?

De rol van de professionele docent wordt gezien als de meest bepalende factor voor het creëren van goed onderwijs, zei Weishaupt in zijn rede. Maar docenten hebben gevoelens van onvermogen en machteloosheid. De oorzaak? Misschien wel de beperkte handelingsvrijheid, een miskenning van vakkennis en vakmanschap en de vele regels en het papierwerk. Het is niet onwaarschijnlijk dat dit de kwaliteit van het onderwijs negatief beïnvloedt. 

Docenten worden niet betrokken

Het Nederlandse onderwijs is ‘goed’, aldus Weishaupt. Maar waarom ontwikkelt het zich niet naar ‘zeer goed’? “De oorzaak van deze situatie kan worden gezocht in de wijze waarop innovatietrajecten binnen het onderwijs worden gestart. Vaak zijn initiatieven gestart vanuit de politiek en de directie van scholen. Met de inzet van extra financiële middelen was het mogelijk ontwikkeltrajecten te starten, maar op het moment dat de financiële middelen niet meer beschikbaar waren, stopte het innovatietraject en viel het onderwijs terug in zijn oorspronkelijke modus van uitvoering. De reden hiervoor kan gezocht worden in het niet betrekken van de docenten bij de start van de trajecten.”

Professionele organisatie

Wil een docent echter als professional kunnen werken, dan moet hem dat wel mogelijk worden gemaakt. Een succesvolle professionele docent vraagt om een professionele organisatie.

“De huidige ontwikkeling tendeert naar steeds meer controle en standaardisering, zowel vanuit de overheid alsook vanuit de eigen schoolorganisatie - met een verder gaande bureaucratisering als gevolg. De vraag is of dat de instrumenten zijn die de gewenste kwaliteitsontwikkeling vergroten.”

Window dressing

Weishaupt stelt dat doordat maatregelen ‘van bovenaf’ dwingend worden opgelegd en hierop controle wordt uitgeoefend, overheidsmaatregelen hun doel missen. “Deze aanpak verleidt organisaties tot ‘window dressing’.” 

De lector wil de ‘echte’ organisatie zichtbaar maken. De vragen waarmee het door de AOb en Stenden Hogeschool mogelijk gemaakt lectoraat zich bezig zal houden zijn onder andere ‘Wat is een professionele docent?’, ‘Wat is een wenselijke leiderschapsstijl van docent en schoolleiding?’ en ‘Wat is een adequate onderwijsorganisatie?’

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs