U bent hier

Waarom nemen christelijke scholen leerkrachten met andere geloofsinspiraties aan?

Het katholiek onderwijs in België moet meer moslimleerkrachten inzetten, vindt directeur-generaal Lieven Boeve. Zo kan radicalisering bij jongeren worden opgevangen door hen beter te begeleiden in hun zoektocht naar identiteit. Hebben Nederlandse christelijke scholen daar eigenlijk beleid op? Wij belden PCBO Rotterdam en PCOU in Utrecht.

Bruggen slaan

PCBO Rotterdam besloot een jaar of tien geleden dat ook medewerkers met een andere dan de christelijke geloofsinspiratie welkom zijn op haar scholen. “Die beslissing werd niet genomen op grond van incidenten, maar om bruggen te slaan vanuit onze eigen, christelijke geloofsinspiratie”, benadrukt voorzitter Kees Terdu.

Sinds een groot aantal jaar vindt er structureel identiteitsberaad plaats, stichtingsbreed. Daar wordt nagedacht over de brede identiteitsopvatting. “En zo ontstond het gesprek over het toelaten van docenten met andere geloofsinspiraties.”

Consistent 

Waarom wil een stichting voor christelijk onderwijs dat? Terdu noemt bijvoorbeeld oud-leerlingen met een moslim- of hindoeachtergrond die graag willen stagelopen. “Wij willen heel nadrukkelijk bruggen slaan vanuit de christelijke inspiratiebronnen van waaruit wij lesgeven. Dus ook zij zijn welkom op onze scholen. Dat is de ideologische ondergrond. Als je kinderen uit andere geloofsinspiraties voor je hebt, is het niet consistent als je als medewerker met een andere geloofsinspiratie niet welkom bent.”

Een tweede reden is dat er ook binnen het onderwijsondersteunend personeel mensen met een andere geloofsinspiratie aan het werk zijn.“Het is onmogelijk daar een onderscheid in te maken. Zij dragen evenzeer als leerkrachten bij aan de brede identiteit van de school. Ook zij hebben contact met leerlingen, ouders en andere medewerkers.”

Godsdienstlessen

De Belgische Boeven ziet de moslimleerkrachten die hij wil inzetten, nadrukkelijk niet in de rol van godsdienstleerkracht, maar wel als leraar in andere vakken. Hoe gaat dat bij de scholen van PCBO Rotterdam? “Wij willen vanuit onze geloofsinspiratie de waarden waaraan wij hechten voor het voetlicht brengen. Mensen kunnen vanuit andere geloofsinspiraties en vanuit hun inspiratiebronnen die waarden ook uitdragen.” Godsdienstles geven is dus geen probleem.

De grondslag respecteren

De populaties van de scholen van stichting PCOU en de Willibrord Stichting in Utrecht zijn heel divers van samenstelling, laten de Utrechtse stichtingen weten. “Bij de benoeming van personeel is mede bepalend, beschreven in de statuten, dat men de grondslag van de Stichting respecteert en loyaal zal meewerken aan de doelstellingen van de Stichting en de school.”

Het gaat om p.c. basisscholen en p.c., interconfessionele en r.k. scholen voor voortgezet onderwijs. “Bij de benoeming van docenten aan de scholen met een interconfessionele identiteit wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding naar richting en voor de benoeming van docenten godsdienst/levensbeschouwing de rooms-katholieke scholen gelden aparte bepalingen”, laten de stichtingen weten. Maar “De Bijbelse traditie op onze scholen het vertrekpunt”, reageert de stichting op de oproep van Lieven Boeven. “En openheid naar andere levensbeschouwingen vanzelfsprekend.”

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs