U bent hier

Waarom de invallerspool en min-max-contracten geen oplossing zijn voor de WWZ

Sinds twee maanden komen er dagelijks meldingen binnen bij ons Meldpunt WWZ. De komende tijd lichten wij de gevolgen voor verschillende betrokkenen uit. Deze week: de bestuurder. Over de deceptie van de invalpool en de max van min-maxcontracten.

PCPO Midden-Brabant, gevestigd in Breda, bereidde zich goed voor op de komst van de WWZ: de formatie werd uitgebreid en de stichting stapte in een vervangingspool met meer dan 20 besturen. 

De pool is leeg

In die pool zaten begin dit schooljaar nog ongeveer 800 invallers. Maar daar zijn er nog een stuk of 150 van over, vertelt PCPO-bestuurder Arnoud Wever. De invallers vinden een baan, stoppen omdat ze het niet leuk vinden om van hot naar her te moeten of zijn alleen nog voor bepaalde besturen beschikbaar. 

Alleen ziektevervanging wordt nog gehonoreerd door de pool. Want met zo weinig beschikbare invallers (en nauwelijks verversing wegens krapte op de arbeidsmarkt) kunnen ze niet meer beginnen aan een dagje vervanging vanwege een studiedag of begrafenis. “Dit gaat ten koste van de kwaliteit van onderwijs en verhoogt de druk op onze medewerkers”, ziet Wever. 

Neem dan meer medewerkers aan.

“Dat hebben we al gedaan: begin dit jaar kwam er 6fte bij op 110 leraren. Maar we kunnen niet het risico lopen dat mensen op de loonlijst staan die we vervolgens niet inzetten, omdat ze niet nodig zijn. Bovendien wordt lang niet alle vervanging financieel gecompenseerd.”

Min-max contracten dan?

“Die werken op zich wel. Maar ook op dat gebied zijn onze mogelijkheden zo’n beetje uitgeput. Je moet immers een aanstelling van minimaal 8 uur aanbieden. En op het moment dat je iemand structureel boven z’n max inzet, ontstaat er een vermeend dienstverband met alle verplichtingen van dien.”

Wat merken de leerlingen hiervan?

“Vorige week kregen al onze ouders een brief waarin we onze zorgen over de vervanging uit de doeken deden. We schreven hen dat we ons best doen, maar dat ze er rekening mee moeten houden dat er in de toekomst misschien groepen naar huis moeten worden gestuurd.

We hebben al eens groepen samengevoegd omdat er geen invaller beschikbaar was. En dat gaat ten koste van de kwaliteit, want het wordt meer babysitten dan lesgeven.”

Ai, lopen de resultaten terug?

“Het is nog te vroeg om dat te zeggen. Maar we krijgen invallers binnen die geen binding meer met de school hebben en omdat onze pool alleen invallers regelt voor ziektevervanging, komen vaste leerkrachten niet aan hun studiemomenten toe.”

Wat is de oplossing?

“In elk geval moet die WWZ eraf. En het lerarenberoep moet aantrekkelijker worden. Een hoger salaris helpt misschien niet op de langere termijn, maar de status van het beroep moet wel verbeteren.”

Ervaringen met de WWZ kun je melden bij ons Meldpunt WWZ

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs