U bent hier

Waarom blijft het geld voor passend onderwijs op de plank liggen?

Na een kritisch rapport van de Onderwijsraad over het ondersteuningsaanbod van samenwerkingsverbanden passend onderwijs kregen die ook nog eens de kritiek over zich heen dat ze het geld voor passend onderwijs oppotten. In sommige samenwerkingsverbanden is maar liefst 25% van het budget nog niet uitgegeven. Waarom?

Samenwerkingsverbanden krijgen geld van het Rijk om passend onderwijs te kunnen organiseren. Dat geld wordt op verschillende manieren onder hun schoolbesturen verdeeld:

  1. In het schoolmodel wordt het geld direct doorgestort op de rekeningen van de schoolbesturen. Die moeten het besteden aan passend onderwijs voor hun kinderen;
  2. In het arrangementenmodel blijft het geld op de rekening van het samenwerkingsverband staan. Scholen die een afgesproken arrangement aanbieden aan één van hun leerlingen, dienen de rekening in bij het samenwerkingsverband.

Op de rekening, maar wel gereserveerd

Uit onderzoek van de NRO, dat gisteren gepubliceerd werd, blijkt dat met name de verbanden die het arrangementenmodel hanteren veel geld op de rekening hebben staan. NRO had daar gisteravond een gesprek over met de Tweede Kamer en stelde dat het arrangementenmodel tot gevolg heeft dat duidelijk is hóe kinderen geholpen worden, maar dat scholen geld pas krijgen na het invullen van formulieren die aantonen dat de juiste zorg daadwerkelijk verstrekt wordt. Voor het samenwerkingsverband betekent dit dat het geld gereserveerd is maar eerst nog op de rekening blijft staan. 

Eerder die dag had de aanjager van het Thuiszitterspact Marc Dullaert in een gesprek met Kamerleden veel kritiek op scholen die hun passend onderwijs-geld oppotten.

Bureaucratie 

In sommige gevallen komt bij het aanvragen van arrangementen nogal wat bureaucratie kijken, weet Verus-adviseur Freek Pardoel. “Het wrange is dat hoe dichter bij het kind je je geld wilt uitgeven, hoe langer het vaak duurt voor dat dat geld op z’n plek komt.” 

Verstandig beslissen kost tijd

Geld blijft niet op de plank liggen, zegt Cees Nugteren, directeur van samenwerkingsverbanden PO en VO (Noordelijke) Drechtsteden. “In het tempo waarin het binnenkomt, kun je het niet altijd uitgeven. Dus samenwerkingsverbanden willen verstandig beslissen wat ze met het geld doen. Als we het uitgeven moet het leiden tot het gewenste resultaat. Het geld komt ten goede aan de leerlingen.”

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs