U bent hier

Waarom basisschool KLA4 zo weinig tafeltjes heeft

Een fusie en gezamenlijke nieuwe onderwijsvisie vielen bij KLA4 in Leusden samen met nieuwbouw. Dus het schoolgebouw werd afvalvrij, groen, met acht ingangen en niet voor iedere leerling een tafeltje. We gingen op bezoek.

Het ruikt er naar ‘nieuw’. Een stapel verpakkingsmateriaal ligt naast de net uitgepakte keuken. Hier en daar moeten kasten nog worden afgewerkt. Een deur zwaait open. “Kies de plek die bij je past”, zegt de lerares. Haar leerlingen verspreiden zich over de stilteruimte, de banken op het leerplein en de paar tafeltjes in het klaslokaal. 

Links een half afgebroken schoolgebouw, rechts een berg puin en aan de overkant van de weg een leeg pand. In de driehoek van zijn drie voorgangers staat het gebouw van interconfessionele basisschool KLA4 en openbare basisschool De Bongerd, beiden van stichting Voila. KLA4 is voortgekomen uit CBS de Vallei en KBS Klimrakker.

Mee veranderen

De fusie kwam er vanwege dalende leerlingenaantallen en was een mooi moment om een gezamenlijke, eigentijdse visie op onderwijs vorm te geven. “De wereld verandert en het onderwijs moet mee veranderen”, zegt locatiedirecteur is Michiel Fokkelman. “Als ik nu een school binnenloop wil ik niet hetzelfde aantreffen als toen ik zelf op school zat.”

Hij somt de vaardigheden op die het onderwijs kinderen in de 21e eeuw moet bijbrengen: samenwerken, plannen, zelfstandig werken… “Dat is veel lastiger te leren in het traditionele onderwijssysteem.” KLA4 werd een TOM-school (Teamonderwijs op Maat). 

Een gang is geen leerplein

Terwijl de fusie werd voorbereid, bleek dat er ook nieuwbouw kwam. Een mooie kans om die nieuwbouw vanuit de nieuwe, gezamenlijke onderwijsvisie te ontwikkelen. “De entrees vormen de sleutel”, legt Fokkelman uit. “Bij andere scholen zagen we dat leerpleinen vaak in gangen gevestigd zijn. Maar gangen zijn niet geschikt om te leren: er is verkeer en er hangen jassen en tassen.” 

Daarom heeft KLA4 acht ingangen die uitkomen op clusters van vier groepen rondom een leerplein. Leerlingen van KLA4 komen via hun eigen ingang binnen, hangen hun spullen in de garderobe en lopen door naar hun lokaal. Aan elk lokaal zit een stilteruimte vast en elk lokaal komt uit op een leerplein dat gedeeld wordt met drie andere groepen. 

Geen tafeltje, wel een la

In het klaslokaal staan niet genoeg tafels voor alle kinderen. Dat is ook niet nodig, want instructies worden in kleine groepjes gegeven waarna de leerlingen zelf een plek uitkiezen om verder te werken. Een laatje hebben ze wel, dat kunnen ze pakken en meenemen naar hun werkplek. 

Onderwijs op maat

Voor de leerkrachten is het natuurlijk even schakelen. Zo is er een strak tijdschema. “Loopt jouw instructie uit, dan staat de volgende groep al met het laatje in de hand te wachten.” Maar op deze manier, zegt Fokkelman, kan KLA4 écht onderwijs op maat bieden.

Groene school

Zijn de oude schoolgebouwen links en rechts helemaal afgebroken, dan verschijnen daar een sporthal, plein en grote kinderboerderij, De Dierenvallei. Want ook dat hoort bij KLA4: groen. Het dak ligt vol zonnepanelen, elke klas heeft vier afvalbakken om het restafval tot een minimum te beperken en naast de door de kinderen verzorgde kinderboerderij komen moestuinen. “Die bewustwording willen we hen meegeven”, legt Fokkelman uit. “En daarnaast is het financieel ook zeer interessant: we betalen in Leusden voor ons restafval. Dat terugbrengen levert dus geld op.”

‘Afvalvrije school’, werd KLA4 al genoemd. De locatiedirecteur hoopt het. “Maar het schooljaar is pas drie dagen oud. Kom over een halfjaar nog maar eens terug.”

PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs