U bent hier

VVD wil geen CDA-saus bij ouderbetrokkenheid

Kamerlid Elias (VVD) steunt de plannen van minister Van Bijsterveldt voor ouderbetrokkenheid, maar zei tijdens het debat in de Tweede Kamer, dinsdag, geen behoefte te hebben aan de “CDA-saus” die er aanvankelijk overheen was gegoten.

De Kamer heeft over het algemeen veel waardering voor de aandacht van minister Van Bijsterveldt voor ouderbetrokkenheid, maar wilde hier en daar via moties nog wat accenten leggen. Deze week rondde zij het debat van 11 april over ouderbetrokkenheid af in een Voortgezet Algemeen Overleg.

‘Niet terug naar de jaren ‘50’  
Het Kamerlid Elias (VVD) sprak zijn steun uit voor de plannen van de minister, maar heeft geen behoeft aan de “CDA-saus” die er aanvankelijk overheen was gegoten. “De VVD neemt afstand van alles wat de minister wil, als slechts de indruk zou ontstaan -en die ontstond heel even, ten onrechte, dat weten we- dat moeders nu zouden moeten stoppen met werken om thuis klaar te zitten, hun kinderen te overhoren, huiswerkbegeleiding te doen of als een soort verplichte schoolpleinwacht te opereren. Steun voor de plannen, de ideeën en de inzet om ouders te betrekken bij de school en bij de pedagogische opvoeding van de kinderen, maar niet terug naar de jaren vijftig.”

Medezeggenschap
Het Kamerlid Çelik (PvdA) diende drie moties in waarvan er twee een relatie met medezeggenschap hebben. In zijn eerste motie verzoekt de Kamer de minister de sectororganisaties ter overweging mee te geven om indicatoren over medezeggenschap op te nemen in Vensters voor verantwoording en Vensters PO en aan de Kamer te rapporteren wat de acties dienaangaande zijn. In zijn tweede motie verzoekt de Kamer de minister te specificeren hoe de bepalingen van de WMS, met name de bepalingen met betrekking tot de informatierechten, gelezen kunnen worden om ruimte te geven aan de kwaliteitsambities zonder dat een wetswijziging noodzakelijk is.

Een derde motie van hem verzoekt de regering om de raden van toezicht te wijzen op hun toezichthoudende taak bij de wijze waarop het bestuur en de school gestalte geven aan ouderbetrokkenheid op alle niveaus van de onderwijsorganisatie.

Ouderbetrokkenheid en VVE
Ook PVV-Kamerlid Beertema diende drie moties in waarvan één ging over de voorwaarde van ouderbetrokkenheid als verplicht onderdeel van het vve-programma voor de bekostiging van vve-instellingen, één over tarieven van vve-instellingen en de laatste over verplichting voor scholen om aangifte te doen bij fysieke agressie.

Reactie minister
Minister Marja van Bijsterveldt reageerde kort op de ingediende moties waarbij zij alle moties van Çelik aan het oordeel van de Kamer overlaat. In parlementair jargon betekent dit dat zij hier geen problemen mee heeft of ze zelfs ondersteunt. Dit geldt ook voor de eerste motie van Beertema. De laatste twee ontraadde zij. De Kamer stemt volgende week.

Ouderbetrokkenheid en Besturenraad
Ook voor de Besturenraad is ouderbetrokkenheid een belangrijk thema. Zo neemt de Besturenraad deel aan de werkgroep uit onderwijsorganisaties die voor het ministerie dit onderwerp verder uitwerkt. Verder publiceerde de Besturenraad eerder dit jaar een themanummer over dit onderwerp.

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs