U bent hier

VVD-plan voor inschakeling wijkagent valt slecht

De Tweede Kamer zit er niet op te wachten dat scholen de wijkagent sneller inschakelen. Dat bleek tijdens het debat over de rol van het onderwijs in de aanpak van radicalisering, dat deze week plaatsvond. De pijlen werden vooral gericht op VVD-woordvoerder Potters, die zijn plan woensdagochtend in de pers kenbaar had gemaakt . Tijdens het debat bleef er weinig van zijn plan over.

Belang van burgerschap

Belangrijk onderdeel van het debat was de rol van burgerschap bij de bestrijding van radicalisering. Het kabinet had daarover op 29 april een brief aan de Kamer gestuurd.

In reactie op deze brief en in de aanloop naar dit debat stuurde Verus zijn visie op burgerschap aan de Kamer. Het belang van burgerschap werd onderstreept door de drie aanwezige bewindspersonen: Asscher, Bussemaker en Dekker. Volgens minister Bussemaker is burgerschap essentieel bij de bestrijding van radicalisering, maar tegelijk is burgerschap veel meer dan dat. Zij gaf aan dat scholen niet bij het minste of geringste naar de politie hoeven te gaan, maar dat zij vooral moeten zorgen voor een goed schoolklimaat.

Staatsecretaris Dekker vond de vrijheid van scholen om zelf invulling te geven aan burgerschap goed, maar vroeg zich af of alle aspecten van burgerschap wel aan de orde komen. Diverse Kamerleden maakten zich wel zorgen over de aandacht voor burgerschap op het mbo. Daar is de borging het minst, terwijl de leerlingenpopulatie daar wel om vraagt.

Belang ouderbetrokkenheid bij radicalisering

CDA-woordvoerder Michel Rog bepleitte het belang van ouderbetrokkenheid bij de aanpak van radicalisering. Ook Verus hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid en stelde daarom onlangs voor om weer vaker op huisbezoek te gaan.

Segregatie

Een aantal Kamerledenvroeg zich af of het kabinet niet meer inzet moet plegen om segregatie tegen te gaan. Daarbij werd onder meer gewezen op de recente T-shirt actie in Amsterdam ‘Is dit wit genoeg voor u?’. 

Volgens minister Asscher is bestrijding van segregatie belangrijk, maar is het geen taak van de nationale overheid om van bovenaf maatregelen op te leggen. Op plaatselijk niveau ontstaan er vele goede initiatieven.

Belang levensbeschouwing

Verus vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor levensbeschouwelijke identiteitsontwikkeling. Dit zou volgens ons onderdeel moeten zijn van burgerschapsvorming omdat het de leerling stimuleert na te denken hoe hij of zij denkt over levensbeschouwelijke vragen.

Vervolg

Een aantal Kamerleden wil dat dit overleg nog een plenair vervolg krijgt in de vorm van een VAO. In dat VAO zullen zij moties indienen. Zo gaf SP-Kamerlid Jasper van Dijk aan dat hij wil dat de inzet die staatsecretaris Dekker nu pleegt op de rekentoets net zo intensief besteed zou moeten worden op het domein burgerschap. 

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs