U bent hier

VVD, CDA, CU en SGP kritisch over wetsontwerp fusietoets

Het voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamer naar het wetsvoorstel voor de fusietoets in het onderwijs door de vaste Kamercommissie voor OCW heeft aanleiding gegeven tot kritische reacties van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. Welk probleem hoopt men met dit wetsontwerp op te lossen, vragen veel kritische fractieleden zich af.

Het voorbereidend onderzoek in de Eerste Kamer naar het wetsvoorstel voor de fusietoets in het onderwijs door de vaste Kamercommissie voor OCW heeft aanleiding gegeven tot kritische reacties van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP. Welk probleem hoopt men met dit wetsontwerp op te lossen, vragen veel kritische fractieleden zich af.

De kern van het ingediende wetsvoorstel voor de fusietoets is dat fusies in het onderwijs onderworpen worden aan een toets door de minister van Onderwijs. Doel van die ministeriële toets is, te bewaken dat de 'menselijke maat' in acht wordt genomen, de keuzevrijheid voor ouders gehandhaafd blijft en er werkelijk draagvlak is voor de fusie.

Symboolwetgeving
De leden van de VVD- en CDA-fractie vragen zich in de eerste plaats af welk probleem de regering met dit wetsontwerp hoopt op te lossen.

De regering reageert op een breed in de samenleving gevoelde zorg over schaalvergroting, maar het wetsvoorstel grijpt uitsluitend aan op veranderingen in de bestuurlijke of organisatorische situatie in het onderwijs. Het dreigt daarmee het karakter van 'symboolwetgeving' te krijgen: de bestaande situatie die aanleiding geeft tot zorg, wordt ongemoeid gelaten, terwijl tegelijkertijd de indruk van een krachtig optreden wordt gevestigd.

De leden van de VVD-fractie merken op dat nog niet zo lang geleden het onderwijs juist werd gestimuleerd om tot schaalvergroting te komen. Nu wordt de schaalvergroting weer op  bureaucratische wijze beperkt. Welke argumentatie ligt hier voor? Ook vraagt de VVD zich onder andere af waarom er geen onderscheid is gemaakt tussen primair en voortgezet onderwijs.

Menselijke maat
De CDA-fractie wil weten of de regering van oordeel is dat de menselijke maat in algemene zin op dit moment in het gehele onderwijsstelsel voldoende geborgd en aanwezig is. Met name de relatie tussen 'menselijke maat' en 'keuzevrijheid' is naar het oordeel van de leden van de CDA-fractie niet eenduidig. Zij zien dit verband graag nog eens helder uitgelegd.

De fracties van ChristenUnie en SGP willen in de memorie van toelichting duidelijk zien opgenomen dat de vrijheid van onderwijs ook de vrijheid van inrichting omvat, dat wil zeggen de vrijheid om het onderwijs in te richten zonder dat dit rechtstreeks aan de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting te relateren is. De fractieleden zijn van mening dat de overheid zeer terughoudend dient te zijn bij het eventueel beperken van de vrijheid van inrichting van bijzondere scholen.

 

WO | HBO | MBO | PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs