U bent hier

Vragenlijst over Nationaal Programma Onderwijs: laat je ervaring horen

Scholen in het po, vo en speciaal onderwijs krijgen de komende weken een vragenlijst over de schoolscan en het schoolprogramma voor de monitoring van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roept alle schoolleiders op om deze vragenlijst aan het begin van het schooljaar in te vullen, omdat deze ervaringen bij de uitvoering van het NPO ontzettend belangrijk zijn.

Omdat het ministerie in het najaar de Tweede Kamer voor de eerste keer zal rapporteren over de landelijke uitvoering van het NPO en de ontwikkelingen van de eventuele opgelopen leervertragingen, vragen zij aan schoolleiders om hun waarnemingen en ervaringen tot nu toe te delen. Deze informatie vanuit het veld zelf is voor het ministerie van belang om afgewogen beleidskeuzes te maken en scholen verder te ondersteunen waar nodig.

Inhoud

De vragenlijst gaat onder meer in op welke activiteiten en bronnen je als schoolleider hebt benut voor de schoolscan, op welk vlak er grote vertragingen zijn ontstaan, wat de betrokkenheid van jouw team en de MR is bij het schoolprogramma en welke interventies van de menukaart je van plan bent te gebruiken. De totale duur van de vragenlijst is zo’n tien tot vijftien minuten.

Invullen

Eén week voor de start van het nieuwe schooljaar ontvang je deze vragenlijst per mail en brief. Hierin staat een code waarmee je kunt deelnemen aan de vragenlijst. Invullen kan tot 17 september. Als je nog geen code hebt ontvangen of de code kwijt bent, dan kan ook een link naar de vragenlijst opgevraagd worden.

Verus Denktank

Eerder dit jaar heeft een aantal leden van Verus zich verenigd in de Denktank Nationaal Programma Onderwijs. Zij stelden onder andere  een brief op met een aantal aanbevelingen voor de uitwerking van het steunprogramma en vroegen onderzoekers te reflecteren op onderwijs na corona. De Denktank is bedoeld als een platform voor leden, die knelpunten én inspirerende voorbeelden met elkaar willen uitwisselen over het Nationaal Programma Onderwijs.

Schroom dus ook niet om je collega-bestuurders die in onze Denktank zitten om hun ervaringen met het NPO te vragen en met hen eventuele knelpunten te bespreken. Daar zijn wij voor!

Lees hier meer over de Denktank of neem contact op

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs