U bent hier

Vraagtekens bij inzet zwaardere middelen tegen slecht presterende scholen

Het kabinet wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen als een school ernstig onder de maat presteert. De ministers Slob en Van Engelshoven kondigden daarom vorig jaar al aan met voorstellen te komen om sneller en adequater te kunnen optreden. Verus zet samen met de profielorganisaties en de Federatie Christelijk MBO vraagtekens bij de nut een noodzaak van de uitbreiding van de bestuurlijke handhavingsinstrumenten.

Verus heeft samen met de profielorganisaties en de Federatie Christelijk MBO inbreng geleverd voor de internetconsultatie over het voorstel van de minister.

Inhoud wetsvoorstel

Met dit wetsvoorstel worden de mogelijkheden waarmee de minister kan ingrijpen bij slecht functionerende scholen uitgebreid. De uitbreiding van het zogenaamde bestuurlijk instrumentarium bestaat uit:

  • het invoeren van een spoedaanwijzing;
  • een bevoegdheid tot schorsen van recht tot diplomering/examinering van private mbo-instellingen;
  • de uitbreiding van de definitie van wanbeheer;
  • verplichting tot het bevorderen van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef in het mbo;
  • uitbreiding van de beëindiging van de bekostiging in po/vo;
  • de aanscherping van de wettelijke termijn van het toezichtproces.

Inbreng

De inbreng van Verus en de andere organisaties is hier te lezen.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs