U bent hier

Voortzetting van project Versterking Medezeggenschap

Minister Slob maakte tijdens het WMS congres, vorige week, bekend dat het project Versterking medezeggenschap nog tenminste een jaar doorgaat.

Na de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen stelde het ministerie van OCW gelden ter beschikking voor een langlopend project Versterking Medezeggenschap. Dit project werd gedragen door zowel de werkgevers (PO- en VO-raad) als de partijen die in de medezeggenschapsorganen vertegenwoordigd zijn, dus de vakbonden, de ouderorganisaties en de leerlingenorganisaties.

Het project heeft mooie dingen opgeleverd, zoals de gedragsankers voor goede medezeggenschap, tal van zogeheten Quickstarts en in de maanden september en oktober masterclasses medezeggenschap.

Het project is afgelopen zomer geëvalueerd door Ecoris en in oktober vond een afsluitende bijeenkomst plaats met de dragende organisaties en een aantal ambtenaren van OCW. Vanuit het veld werd nadrukkelijk gepleit voor voortzetting van de bekostiging van Versterking Medezeggenschap.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs