U bent hier

Voorlopig geen instemmingsrecht MR op hoofdlijnen financieel beleid

Er komt voorlopig geen instemmingsrecht voor de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van het financieel beleid. 

Een negatief advies van de Raad van State (dat al eind 2016 uitkwam) is voor de regering aanleiding om het voorstel te heroverwegen. Er komt nu eerst een veldconsultatie en op basis van de resultaten daarvan zal de regering beslissen of instemmingsrecht gewenst is. 
Verus vindt deze heroverweging terecht. Instemmingsrecht op dit onderwerp is niet passend

Aanleiding voor het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel waarin de medezeggenschapsraad instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de begroting krijgt, is een gevolg van de Wet versterking bestuurskracht. In die wet is via een amendement voor het middelbaar beroepsonderwijs een instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad op de hoofdlijnen van de jaarlijkse begroting ingevoerd. 

Uit een oogpunt van uniformiteit wilde de regering het primair en voortgezet onderwijs hierbij laten aansluiten, met de kanttekening dat het voor deze sectoren zou gaan om een instemmingsrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. 

Kritiek Raad van State

De Afdeling advisering van de Raad van State vindt dat de vervanging van het bestaande adviesrecht door een instemmingsrecht prematuur. Zij adviseert eerst de huidige complexe en onduidelijke bekostigingsregels te vereenvoudigen en daarmee enige tijd ervaring op te doen.

De Raad vraagt zich ook af wat een versterking van de rechten van de medezeggenschapsraad toevoegt aan de werking van het huidige adviesrecht en of zo’n instemmingsrecht aansluit bij de positie van de medezeggenschapsraad in het funderend onderwijs. De Afdeling adviseert daarom het wetsvoorstel te heroverwegen.

Heroverweging regering

De regering gaat het wetsvoorstel nu heroverwegen. Ze laat dit najaar een veldconsultatie uitvoeren naar:

  • de werking in de praktijk van het voorgestelde instemmingsrecht 
  • de afbakening van de reikwijdte daarvan
  • de werking van het huidige adviesrecht
PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs