U bent hier

Voldoende capaciteit gymnasia Amsterdam

Er zijn in Amsterdam voldoende mogelijkheden om een gymnasiumopleiding te volgen. Er zijn vijf categoriale gymnasia en twaalf scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling. "De mogelijkheid om een gymnasiale opleiding te volgen is dus ruim verzekerd", schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt in antwoorden op vragen van D66.

Er zijn in Amsterdam voldoende mogelijkheden om een gymnasiumopleiding te volgen. Er zijn vijf categoriale gymnasia en twaalf scholengemeenschappen met een gymnasiumafdeling. "De mogelijkheid om een gymnasiale opleiding te volgen is dus ruim verzekerd", schrijft staatssecretaris Van Bijsterveldt in antwoorden op vragen van D66.

In de media zijn eerder berichten verschenen dat in Amsterdam, maar ook in bijvoorbeeld Haarlem, het aantal aanmeldingen om leerlingen geplaatst te krijgen op een (categoriaal) gymnasium aanzienlijk groter is dan het aantal beschikbare plaatsen. De scholen hanteren daarom lotingen, maar ouders van wie het kind is uitgeloot vinden dat de capaciteit van de gymnasia dan maar uitgebreid moet worden. Voor wat Amsterdam betreft is er volgens de staatssecretaris niet echt een probleem.

De gemeente Amsterdam voert overleg met de scholen waar leerlingen worden uitgeloot om het probleem van plaatsing op te lossen met extra aanbod. "Dit heeft geresulteerd in extra aanbod op het 'Cygnus gymnasium'. Naar verwachting kunnen daardoor alle leerlingen, die een voorkeur hebben aangegeven voor een categoriaal gymnasium daar ook op worden geplaatst. Voorts merk ik op dat ook nog voldoende plaats is op de overige 12 scholen met een gymnasium. De mogelijkheid om een gymnasiale opleiding te volgen is dus ruim verzekerd", aldus de staatssecretaris.

D66 Kamerlid Pechtold wilde ook van Van Bijsterveldt weten of het ministerie de capaciteit van gymnasia wil uitbreiden. De staatssecretaris zegt dat het initiatief daarvoor ligt bij de bevoegde gezagsorganen (de schoolbesturen). Volgens Van Bijsterveldt hebben die ook gereageerd op de toenemende vraag vanuit de ouders naar categoriale gymnasia: in 2004 waren er 3 categoriale gymnasia in Amsterdam; dat aantal is inmiddels verhoogd tot 5 (waarvan één, het Cygnus, formeel onderdeel is van een lyceum).

De verantwoordelijkheid voor de huisvesting ligt bij de gemeente. De gemeente Amsterdam heeft de capaciteit van de zelfstandige gymnasia de afgelopen jaren flink uitgebreid. Bij het Landelijk Steunpunt Zelfstandige Gymnasia zijn 38 scholen aangesloten.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs