U bent hier

VO-raad heeft moeite met urennorm bovenbouw

De VO-raad ziet in de aanbeveling van de Commissie Cornielje over de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs zowel kansen als pijnpunten. Kritiek is er onder meer op het voorstel om de urennorm in de bovenbouw van havo en vwo vast te stellen op 1000 klokuren. In de wet op de Tweede Fase staat nu een norm van 938 uur.

De VO-raad ziet in de aanbeveling van de Commissie Cornielje over de onderwijstijd in het voortgezet onderwijs zowel kansen als pijnpunten. Kritiek is er onder meer op het voorstel om de urennorm in de bovenbouw van havo en vwo vast te stellen op 1000 klokuren. In de wet op de Tweede Fase staat nu een norm van 938 uur.

Onlangs heeft de VO-raad het rapport van de Commissie Cornielje besproken met de achterban. Daaruit is naar voren gekomen dat in de ogen van bestuurders in het voortgezet onderwijs nog niet alle obstakels zijn weggenomen om tot een nieuwe, verantwoorde normering van de eerder omstreden onderwijstijd te komen.

Dat de norm voor de onderbouw op 1000 uur wordt vastgesteld (in plaats van de huidige 1040 uur) is voor de achterban van de VO-raad aanvaardbaar. Maar de huidige budgetten zijn ontoereikend om die norm waar te maken. De VO-raad vindt het ook een gemis dat de commissie in haar rapport geen (financiële) onderbouwing geeft van de voorgestelde urennorm. 

In dit verband constateren de scholen dat uitvoering van de nieuwe norm verlangt dat het beschikbare aantal lesweken wordt opgetrokken van de 36 weken, die op veel scholen gangbaar is, naar 37,5 weken. Dat botst met de praktijk. Het voorstel van de commissie is om de zomervakantie voor het personeel met een week in te korten. De VO-raad merkt daarover op dat niet de bewindslieden op OCW daarover gaan, maar werkgevers en vakbonden in het cao-overleg.

De achterban van de VO-raad is wel positief over onder meer de ruimere definitie van het begrip onderwijstijd, waardoor ook andere onderwijsgerelateerde activiteiten buiten het lesgeven om, meetellen voor de norm. Binnenkort praat een vertegenwoordiging van de VO-raad met staatssecretaris Van Bijsterveldt over de verdere afhandeling van dit dossier.

Overigens gaat de Onderwijsraad in het advies 'De stand van educatief Nederland 2009' nog steeds uit van een urennorm in de onderbouw van 1040 uur. Dat komt de raad op kritiek te staan van CNV Onderwijs, die vindt dat men zich blindstaart op deze norm. "Er zijn heel veel scholen die minder dan 1040 uur lesgeven en toch tot uitstekende prestaties in staat zijn", aldus Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs.

VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs