U bent hier

Visitatiecyclus DCBO 2012–2017 met een nieuw toetsingskader

Samen met de aangesloten pabo’s heeft de commissie DCBO (Diploma Christelijk Basisonderwijs) een nieuw toetsingskader ontwikkeld voor de nieuwe cyclus van DCBO visitaties.

Licentie
In de periode 2006-2011 zijn alle pabo’s met een licentie om op te leiden voor het DCBO gevisiteerd door een visitatiecommissie DCBO. Op grond van de visitaties neemt de commissie DCBO een besluit over de licentie voor de volgende periode van 6 jaar. Alle aangesloten pabo’s verkregen in deze periode hun licentie.

Herzien
Bij de start van de nieuwe cyclus is het toetsingskader grondig herzien. Met een schuin oog naar de opzet van het accreditatiekader van de NVAO is het nieuwe kader opgesteld en is ook het visitatieprotocol herzien. Zo gaat de visitatiecommissie vanaf 2012 werken met inzet van peers, deskundigen van een andere opleiding met DCBO. Na enkele visitaties wordt gekeken of dit voor de hele cyclus voor DCBO wordt doorgezet.

Vijf kernvragen
Aan de hand van vijf kernvragen verantwoorden de pabo’s hoe zij vanuit hun eigen visie en missie vormgeven aan DCBO. Het proces van visitatie en accreditatie dat door de Besturenraad wordt gefaciliteerd, bevordert onderlinge reflectie en inspiratie.

Toetsingskader Het DCBO toetsingskader en visitatieprotocol 2012-2017 kunt u hier downloaden.

Drie in één
Het toetsingskader is opgenomen in een brochure Drie in één (DCBO). Kennisbasis, kerndoelen en toetsingskader. U kunt de brochure bestellen, maar het is ook mogelijk de brochure in z’n geheel of als drie afzonderlijke documenten (zowel in kleur als zwart-wit) te downloaden. Ga voor alle informatie hierover naar www.besturenraad.nl/dcbo.

Secretaris van de visitatiecommissie is Robbert Jan de Vries, E rjdevries@besturenraad.nl

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs