U bent hier

Visie school belangrijk voor DCBO-studenten

Een duidelijke visie van de school op onderwijs en levensbeschouwing is belangrijk bij de keuze op welke school aankomende leerkrachten willen werken. Dat bleek tijdens een bijeenkomst waarmee 28 vierdejaars studenten van de pabo van Inholland in Dordrecht hun opleiding voor het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO) afrondden.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Cees Kom, docent  levensbeschouwing, het onderzoek naar schooltypen in het protestants christelijk basisonderwijs dat hij met collega-onderzoekers van Inholland en de Vrije Universiteit in opdracht van de Besturenraad heeft verricht.

Schooltypen
Guido de Bruin, adviseur Identiteit bij de Besturenraad, leidde de film in die op basis van het onderzoek is gemaakt. De film brengt de drie schooltypen in beeld die de onderzoekers op basis van een kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder schoolleiders onderscheiden. Voor scholen van type 1 (‘traditiescholen’) staat voorop dat zij kinderen willen inleiden in het christelijk geloof. Type 2-scholen (‘diversiteitsscholen’) willen hun etnisch en religieus diverse leerlingenpopulatie vooral voorbereiden op de multiculturele samenleving. Scholen van type 3 (‘zingevingsscholen’) leggen de nadruk op de brede vorming en de persoonlijke ontwikkeling van hun leerlingen vanuit christelijke waarden.

Uitgesproken
Sommige studenten vonden dat de film wel heel uitgesproken voorbeelden van de drie typen in beeld brengt. Dat juist daardoor het gesprek over het eigene van christelijke scholen wordt gestimuleerd, bewees de gedachtewisseling die vervolgens ontstond. Ook geven de filmportretten in hun ogen een wel wat rooskleurig beeld van de schoolpraktijk. "De studenten hebben een scherp oog voor wat zij zien als een kloof tussen de theorie van de schoolgids en de praktijk van alledag", aldus Kom. "Dat hoor ik vaak van hen terug als ze over hun ervaringen met levensbeschouwing op hun stagescholen vertellen."

Visie
De studenten konden zonder moeite een keuze maken voor het type school waarop zij het liefst willen werken. De drie typen bleken ongeveer gelijk verdeeld te zijn. Ze wisten de schooltypen ook te betrekken in hun aansluitende gesprekken over stellingen rond levensbeschouwing op school. Je hoeft niet per se christelijk te zijn om op een christelijke school te werken, behalve dan als het een type 1-school is, was een van de conclusies. In alle gevallen is het belangrijk dat de school een duidelijke visie op onderwijs en levensbeschouwing heeft en dat die past bij die van de leerkrachten die er werken, was de algemene opvatting.

WO | HBO | PO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs