U bent hier

Vervolgonderzoek naar schaduwonderwijs

Minister Arie Slob kondigt een uitgebreid vervolgonderzoek aan naar schaduwonderwijs. Een onderzoek uit 2017 richtte zich op het voortgezet onderwijs, maar het vervolgonderzoek neemt ook de basisscholen onder de loep.

Het uitgebreide onderzoek brengt de volgende onderwerpen in kaart:

  1. Aanvullende programma’s in het po. In het vo kennen we examentraining, huiswerkbegeleiding, bijles voor bepaalde vakken en extra ondersteuning bij specifieke onderwijsbehoeften. Maar welke vormen van aanvullend onderwijs zijn er in het po te onderscheiden? Welke aanvullende programma’s bieden scholen aan en zijn die toegankelijk voor alle leerlingen van een school?
  2. Intensiteit aanvullend onderwijs. Hoeveel leerlingen krijgen een keertje extra ondersteuning en hoeveel leerlingen krijgen voor een langere periode extra ondersteuning? En hoe intensief is die begeleiding
  3. Motieven voor deelname. Waarom kiezen ouders en leerlingen voor schaduwonderwijs?
  4. Toegankelijkheid aanvullend onderwijs. Welke toegangsbelemmeringen worden ervaren bij aanvullend onderwijs? En hoeveel leerlingen nemen deel aan betaald en onbetaald aanvullend onderwijs?
  5. Relatie scholen en aanvullend onderwijs. Hierbij wordt niet alleen gekeken hoe aanvullend onderwijs verdeeld is over de scholen (van welke school maken leerlingen veel, en van welke maken er weinig gebruik van schaduwonderwijs?) maar ook naar samenhang met het toetsbeleid van de school.
  6. Samenwerking. Tussen school en ouders en externe aanbieders.
  7. Ervaringen van scholen. Hoe beïnvloedt schaduwonderwijs de schoolpraktijk?
  8. Particulier onderwijs po/vo. De deelname aan particulier onderwijs steeg de afgelopen jaren. De minister wil per type particuliere school in kaart gebracht hebben: de omvang en groei in de afgelopen vijf jaar, het aantal jaar dat een leerling gemiddeld onderwijs op een particuliere school volgt en de motieven van leerlingen en ouders om voor de particuliere school te kiezen.

Rond de zomer wil Slob de Kamer laten weten wie het onderzoek gaat uitvoeren.

Lees hier de brief van minister Slob aan de Kamer.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs