U bent hier

Verus ziet suggesties voor beter passend onderwijs terug in Kamer

Waar je woont moet niet bepalen welke ondersteuning je krijgt op school. De Tweede Kamer wil dat de regering de regionale verschillen in basisondersteuning in kaart brengt. Ze wil mogelijk een landelijk vastgestelde basisondersteuning.

Verschillende samenwerkingsverbanden passend onderwijs bieden een verschillende basisondersteuning aan. En daarmee ontstaat ongelijkheid tussen regio’s, zo vreest de Tweede Kamer. Daarom nam ze vorige week een motie van Kamerleden Van Meenen (D66) en Rog (CDA) aan voor een onderzoek naar de basisondersteuning. 
 
In een brief aan de Tweede Kamer, pleitte Verus onlangs voor zo’n onderzoek
 
Meer van Verus’ suggesties voor het beter laten functioneren van passend onderwijs werden overgenomen door de Kamer:
 
  • Zo moet onderwijs aan leerlingen met een ernstig meervoudige beperking afzonderlijk en landelijk gefinancierd worden, los van het passend onderwijs. Dat bepaalt een motie van Kamerleden Kwint (SP) en Van den Hul (PvdA) die donderdag door demissionair staatssecretaris Dekker werd overgenomen. 
    En Dekker zegde, naar aanleiding van een motie van Van Meenen en Bruins (CU), toe een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid van zo’n aparte bekostiging.
  • Onafhankelijk toezicht op samenwerkingsverbanden mag niet gepaard gaan met extra geld voor overhead, bepaalt een aangenomen motie van Rog. Zo onttrekt het toezicht geen extra middelen aan de ondersteuning of zorg aan leerlingen. 
    Het is interessant dat de Kamer deze motie aannam, omdat zij onlangs nog met Kamerlid Becker (VVD) van mening was dat er onafhankelijk toezicht moet komen op alle samenwerkingsverbanden. De uitvoering van die motie wordt door die van Rog bemoeilijkt omdat onafhankelijk toezicht leidt tot hogere kosten.
  • Een nieuwe gewichtenregeling moet er zo snel mogelijk komen, dat vindt Dekker met het overnemen van een motie van Bisschop (SGP) en Bruins. Opmerkelijk, want de herziening van de gewichtenregeling was controversieel verklaard en in mei schreef Dekker er, gezien het standpunt van de PO-Raad en de VNG en de demissionaire status van het kabinet, voor te kiezen in 2018 de huidige bekostigingssystematieken te blijven hanteren. Maar maandag publiceerde het ministerie een overzicht de nieuwe normen die het CBS voorstelt te hanteren. 


PO | VO | MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs