U bent hier

Verus-VU-onderzoekplaats voor Levensbeschouwelijke Vorming

Onderwijs draagt door middel van levensbeschouwelijke vorming en dialoog bij aan het voorbereiden van kinderen en jongeren op vreedzaam samenleven te midden van diverse levensbeschouwingen. Hoe die bijdrage eruit ziet is onderwerp van studie bij de nieuwe onderzoekplaats aan de VU, die zal worden bekleed door godsdienstpedagoge dr. Gerdien Bertram-Troost. De onderzoekplaats is een samenwerking tussen de Vrije Universiteit en Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs.

De onderzoekplaats voor Levensbeschouwelijke Vorming start op 1 september 2015 aan de Faculteit der Godgeleerdheid en de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam. Deze onderzoekplaats biedt mogelijkheden om academisch onderzoek naar levensbeschouwelijke vorming te behartigen en te borgen.

Bijdrage aan praktijkveld

Het onderzoek dat vanuit de onderzoekplaats wordt uitgevoerd, zal bijdragen aan het praktijkveld van po, vo, hbo en wo. Bertram-Troost benadrukt dat het juist in onze tijd van groot belang is dat zowel kinderen, jongeren als volwassenen leren om op een goede manier met levensbeschouwelijke verschillen om te gaan: “Veel scholen zijn tegenwoordig levensbeschouwelijke ontmoetingsplaatsen. Op sommige van die scholen zijn al heel mooie praktijkvoorbeelden te vinden van hoe docenten, ouders en leerlingen hier op een waardevolle manier invulling aan geven. Dankzij de nieuwe onderzoekplaats kunnen we deze praktijken beter in beeld brengen en nagaan wat de succesfactoren zijn. Daar kunnen andere scholen dan ook weer van leren.”

Over Gerdien Bertram-Troost

Gerdien Bertram-Troost promoveerde in 2006 aan de VU op het onderzoek Geloven in bijzonder onderwijs. Als postdoc onderzoeker was zij vervolgens betrokken bij een Europees project over jongeren, religie en onderwijs. Sinds 2009 is Bertram-Troost werkzaam als universitair docent aan de VU met speciale aandacht voor levensbeschouwelijke vorming. De afgelopen jaren heeft zij, samen met collega’s, onderzoeken uitgevoerd in opdracht van Verus. Onder andere naar de identiteit van christelijke basisscholen en naar docenten in christelijk voortgezet onderwijs.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerdien Bertram-Troost via g.d.bertram-troost@vu.nl en 020-6986611

 

PO | VO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs