U bent hier

Verus vraagt om zelfbewust onderwijs en waarschuwt voor individualisering in #onderwijs2032

In een reactie op het hoofdlijnenadvies van platform #onderwijs2032 vraagt Verus om ruimte voor scholen om zelfbewuster aan de slag te gaan met het vormgeven van het onderwijs. En we waarschuwen voor de nadruk op de individuele ontwikkeling van de leerling: die heeft voor persoonsvorming vooral het contact met anderen nodig.

In een brief reageert Verus deze week op het hoofdlijnenadvies van het platform #onderwijs2032. Veel van de door het platform beschreven ontwikkelingen herkennen wij. Maar ze richt zich sterk op het ‘wat’. 

Waartoe dient onderwijs

Verus vraagt aandacht voor het ‘waartoe’ van onderwijs. “Waartoe dient het onderwijs in 2032, wat is de bedoeling ervan? Pas als je als school die vraag weet te beantwoorden, kun je ook de vraag beantwoorden welke kennis en vaardigheden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten leren om klaar te zijn voor hun toekomst”, schrijven wij.

Vrijheid wakker maken 

Wij zien de school als een oefenplaats voor de samenleving. Verus wil scholen niet dwingen mee te gaan in een onderwijssysteem dat eenzijdig gericht is op kwalificatie, leerrendementen en competitie. De vrijheid om zelf het onderwijs inhoud en vorm te geven moet weer wakker gemaakt worden in de scholen om ook hen daarin weer meer eigen keuzes te laten maken. 

“Het curriculum van de toekomst zal vooral voldoende ruimte moeten bieden aan scholen om zelfbewuster aan de slag te gaan met het vormgeven van het onderwijs. De vraag of dat in domeinen of in vakken moet gebeuren is vooral afhankelijk van de door de school geformuleerde bedoeling van het eigen onderwijs.”

Niet teveel individualiteit

Ook waarschuwen we voor de nadruk op het belang van persoonlijke ontwikkeling in het hoofdlijnenadvies. “In combinatie met de wens tot meer maatwerk, lijkt het erop dat het onderwijs dan steeds meer gericht moet zijn op de ontwikkeling van de individuele leerling in een individueel leertraject naar een individuele toekomst. Voor persoonsvorming in een steeds opener wereld hebben leerlingen echter vooral het contact met anderen nodig.” 

Lees onze volledige reactie hier

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs