U bent hier

Verus start Denktank Nationaal Programma Onderwijs

Het kabinet trekt voor de komende 2,5 jaar een steunpakket van 8,5 miljard euro uit voor het onderwijs. Met dit pakket moeten eventuele onderwijsachterstanden, waar nu veel over wordt gediscussieerd, worden weggewerkt. Vanwege de omvang van het steunpakket en de verwachte impact ervan op het onderwijs voelt Verus de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren. Daarom start Verus een Denktank Nationaal Programma Onderwijs, zodat de krachten en het denkwerk van de leden zelf gebundeld worden. Jan Jacob van Dijk (voorzitter CvB COG) zal voorzitter worden van deze Denktank.

Doel

Het Nationaal Programma wil zich richten op ‘de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren: hun cognitieve en beroepsgerichte ontwikkeling, hun sociale en persoonlijke ontwikkeling en hun mentale welbevinden.’ Mark Buck, lid CvB Verus: “Het Verus-perspectief van geïnspireerd goed onderwijs is essentieel binnen deze doelstelling van het Nationaal Programma. Dit is het moment om leden te verenigen rond het pedagogisch perspectief op onderwijs. Onze leden vragen ons daar ook bewust naar. De denktank is niet in de eerste plaats bedoeld als adviesorgaan voor beleidsmakers, maar juist om leden met elkaar in contact brengen zodat zij goede en inspirerende voorbeelden uit kunnen wisselen. Natuurlijk zal dit perspectief ook weer zijn ingang vinden in onze lobby. Met de Denktank wil Verus de krachten en het denkwerk van de leden bundelen.”

Vanuit dit Nationaal Programma gaat 6 miljard euro naar het po en vo, dat is bedoeld om de ‘achterstanden die door corona in het onderwijs zijn opgelopen’ te repareren. Door de forse investering vinden beide ministers het belangrijk dat de middelen doelmatig worden besteed. Zo is de bedoeling dat scholen in het po, vo en speciaal onderwijs voor hun schoolprogramma kunnen kiezen uit een ‘catalogus’ van effectieve interventies. Hierbij krijgen zij ook inhoudelijke ondersteuning, passend bij hun situatie. Berend Kamphuis, voorzitter CvB Verus: “Doelmatigheid is belangrijk, maar er is veel kostbaars in het onderwijs dat niet te vangen is in het schema van kosten en baten, investering en resultaat, doel en opbrengst. Verus zal in de komende periode blijvende aandacht vragen voor de resultaten op het gebied van socialisatie en persoonsvorming.”

Samenstelling

Naast Jan Jacob van Dijk zal de Denktank bestaan uit zes andere leden, die de komende weken aan je zullen worden voorgesteld. Namens Verus zullen Berend Kamphuis en Mark Buck vanuit het CvB de gesprekken van de Denktank bijwonen. Adviseur Dico Baars is als secretaris aan de Denktank verbonden. Een van de eerste acties van de Denktank is het organiseren van sessies met leden over het Nationaal Programma. In de komende weken tref je hiervoor op onze website en in de nieuwsbrief een uitnodiging aan.

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs