U bent hier

Verus spreekt met minister Slob over wetsvoorstel burgerschapsvorming

Op woensdag 15 mei spraken de profielorganisaties van het onderwijs met minister Slob over het wetsvoorstel burgerschapsvorming. De belangrijkste boodschap van Verus aan de minister? Scholen leveren zelf een belangrijke bijdrage aan burgerschapsonderwijs, vanuit hun eigen tradities, geschiedenis en praktijk. Zo maken zij het mooie en waardevolle in die tradities ook zichtbaar en delen die met de nieuwe generaties.

Kappersstoel als praatstoel: voorbeeld van burgerschap in de praktijk

Onze leden vinden burgerschapsvorming van belang, zien dat het onderwijs hierin een verantwoordelijkheid heeft en nemen die opdracht serieus. Verus noemde in het gesprek met de minister als voorbeeld het practoraat ‘Verschillen Waarderen’, mogelijk gemaakt door de Federatie Christelijke MBO en Verus. Op het mbo leer je bijvoorbeeld hoe je een goede kapper wordt. Een vakman of vakvrouw. Maar hoe leer je om vanuit je beroep een bijdrage te leveren aan een betere samenleving? De kapper staat als professional midden in de samenleving en komt met verschillende mensen in aanraking. Het is bij uitstek een beroep dat sociale harmonie kan versterken en polarisatie in de samenleving kan tegengaan. Het middelbaar beroepsonderwijs levert een belangrijke bijdrage aan burgerschapsvorming van professionals. Het is een intrinsieke pedagogische opdracht van de school, die niet wettelijk afgedwongen hoeft te worden.

Scholen zelfbewust aan zet

Burgerschapsvorming geeft dus bij uitstek vorm aan de identiteit van de school en is verbonden met de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen. Het is aan de scholen om deze inrichting van het onderwijs te bepalen. Daarbij mag de overheid zeker enige richting geven als het gaat om waarden van de Nederlandse democratische rechtstaat. Maar het is juist de kern van ons onderwijsbestel dat scholen de vrijheid hebben om dat vooral ook zelf in te richten.

Uit onze ervaring blijkt wel dat er meer bewustwording nodig is bij scholen over bijvoorbeeld de vraag naar visie en planmatige aanpak van burgerschapsvorming. Daarom ontwikkelen we momenteel samen met onze wetenschappelijk adviseur Gert Biesta een verdiepende visie hierop.

Wetsvoorstel burgerschapsonderwijs

Eind 2018 stemde de ministerraad ermee in het wetsvoorstel burgerschapsonderwijs naar de Raad van State te sturen. De tekst van het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar als het wetsvoorstel geagendeerd wordt voor bespreking in de Tweede Kamer. Het voorstel kan op een constructieve en kritische blik van Verus rekenen. Eerder reageerde Verus op de internetconsultatie. Deze reactie is hier na te lezen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs