U bent hier

Verus’ speerpunten voor verkiezingsprogramma’s 2017

De vrijheid van onderwijs is een essentiële voorwaarde voor de voortdurende vernieuwing en verbetering van ons al zo goede onderwijs. Dat schrijft Verus deze week aan de programmacommissies van alle politieke partijen. Lees al onze speerpunten voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Het onderwijs in ons land behoort tot de wereldtop. De vrijheid van onderwijs, het laten van zoveel mogelijk ruimte aan de onderwijsprofessionals, een divers aanbod van scholen dat recht doet aan onze pluriforme samenleving, keuzemogelijkheden voor ouders en leerlingen en een terughoudende overheidsregulering zijn essentiële voorwaarden hiervoor. 

Verus pleit voor:

  • Geen sturing door de overheid via prestatiebekostiging;
  • Een minder snelle selectie, brede brugklassen en de mogelijkheid tot stapelen van diploma’s;
  • Terughoudendheid van de inspectie. Scholen gaan zelf over de definitie van hun onderwijskwaliteit, vooral wanneer het gaat om de maatschappelijke en persoonlijke vorming van leerlingen;
  • Ruimte voor scholen om zelf keuzes te maken in het aannamebeleid van medewerkers;
  • Geen opgelegde uniforme toetsen en de poging om de zogenaamde toegevoegde waarde van scholen vast te leggen in cijfers en ranglijsten;
  • Nieuw overheidsbeleid mag niet leiden tot meer, maar moet juist bijdragen aan minder bureaucratie en regellast. En het moet Dijsselbloemproof zijn;
  • Geen nieuwe bestuurslaag of doorzettingsmacht in het kader van passend onderwijs;
  • Meer experimenteerruimte, niet alleen voor excellente scholen;
  • Geen richtingvrije scholenplanning 

Lees hier de brief die wij alle programmacommissies stuurden

 

PO | VO | MBO | HBO | WO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs