U bent hier

Verus brengt problemen WWZ en resultaten meldpunt bij OCW

Afgelopen maandag had Verus een gesprek op het Ministerie van OCW over de WWZ. We spraken daar met ambtenaren van zowel OCW als SZW over de transitievergoeding en de ketenbepaling. Daarbij overhandigden we de resultaten van de eerste 139 meldingen bij ons Meldpunt WWZ.

Het grote aantal meldingen bij ons Meldpunt WWZ (inmiddels staat de teller op 200) was voor Verus aanleiding om een gesprek met OCW te arrangeren om de problemen die het bijzonder onderwijs heeft met de gevolgen van de WWZ te bespreken. 

Uit de meldingen komen twee onderwerpen naar voren die bij de meeste scholen spelen: de transitievergoeding die besturen in het bijzonder onderwijs moeten betalen wanneer zij een werknemer ontslaan die ten minste twee jaar in dienst is geweest en waarvoor in de bekostiging geen component is opgenomen en de problemen rond vervanging en de ketenbepaling. 

Transitievergoeding

Uit de meldingen blijkt dat veel besturen er moeite mee hebben dat het bijzonder onderwijs wordt geconfronteerd met de transitievergoeding. Deze transitievergoeding kan oplopen tot wel € 76.000,-. Deze kosten worden niet vergoed en zijn ook niet opgenomen in de bekostiging die voor openbare en bijzondere scholen hetzelfde is. 

Werkgevers in het openbaar onderwijs hoeven deze vergoeding niet te betalen omdat die voor de werknemers in het openbaar onderwijs, die ambtenaar zijn, voorlopig niet geldt. We deden een dringend beroep op de ambtenaren van OCW om deze ongelijkheid weg te nemen, maar kregen op dit punt geen toezeggingen. 

Transitievergoeding bij ongeschiktheidsontslagen

Aparte aandacht kreeg de transitievergoeding bij arbeidsongeschikheidsontslagen. Het gaat hier vaak om oudere medewerkers met een lang dienstverband, ergo een hoge transitievergoeding. 

Minister Asscher maakte al eerder bekend dat ook hij het onbillijk vindt dat werkgevers, nadat zij al twee jaar loon hebben doorbetaald aan een zieke werknemer, ook nog een hoge transitievergoeding moeten betalen. Er wordt dan ook gewerkt aan een oplossing waarbij werkgevers een vergoedingsverzoek hiervoor bij het UWV mogen indienen. Deze regeling wordt waarschijnlijk met terugwerkende kracht vanaf de start van de WWZ (op 1 juli 2015) ingevoerd. De verwachting is dat ook het onderwijsveld van deze regeling gebruik kan maken. 

De ketenbepaling

Ook hebben we de problemen rondom vervanging besproken. Er zijn onvoldoende vervangers beschikbaar die bereid zijn om kortdurende vervangingen op te vangen en verder ontstaan er op grond van de ketenbepaling van de WWZ ongewild aanspraken van vervangers op een vaste aanstelling. Ongewild, omdat besturen al deze vervangers nu eenmaal niet vast in dienst kunnen nemen: daar is geen geld voor. 

De mogelijkheden die de cao biedt (het bindingscontract en het min-max contract) zijn onvoldoende om de door de WWZ gecreëerde problemen op te lossen. Als extra knelpunt is nog benoemd de extra kosten die werkgevers moeten maken om alle werkzaamheden rondom vervanging te coördineren. Ook dit zijn kosten waarvoor bijzondere schoolbesturen geen vergoeding ontvangen, maar die moeten worden betaald uit het budget voor de scholen.  

Geen toezeggingen

Verus gaat voorlopig door met het Meldpunt. De resultaten daarvan zullen wij op gezette tijden onder de aandacht van alle betrokken partijen blijven brengen.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs