U bent hier

Vertrouwen centraal in debat tussen professionals beroepsonderwijs en politici

“Ik wil van de politici horen dat ze de onderwijsinstellingen vertrouwen!” zei adviseur Wouter van den Berg die namens de Besturenraad deelnam aan een debat dat op 25 maart 2010 georganiseerd werd door het digitale platform Het Nieuwe Beroepsonderwijs. Jack Biskop, Tweedekamerlid voor het CDA, reageerde daarop met: “Vertrouwen moet je verdienen”.

“Ik wil van de politici horen dat ze de onderwijsinstellingen vertrouwen!” zei adviseur Wouter van den Berg die namens de Besturenraad deelnam aan een debat dat op 25 maart 2010 georganiseerd werd door het digitale platform Het Nieuwe Beroepsonderwijs. Jack Biskop, Tweedekamerlid voor het CDA, reageerde daarop met: “Vertrouwen moet je verdienen”.

In het debat tussen professionals uit het beroepsonderwijs en politici Jack Biskop (CDA) en Staf Depla, Tweedekamerlid voor de PvdA, ging het over de vraag wat de politiek en het beroepsonderwijs van elkaar verwachten.

Afgenomen vertrouwen
In de ledenpeiling van de Besturenraad geven onze leden aan dat het vertrouwen van de politiek in het onderwijs de laatste jaren sterk afgenomen is. De leden ervaren dit vooral in de vorm van bemoeizucht, het opleggen van regels, bezuinigingen op bestuur en management, (re)centralisatie, ad-hoc beslissingen en de negatieve manier van spreken over onderwijs.

Scholen zelf verantwoordelijk
Biskop zei in het debat: “Het vertrouwen is te paard gegaan en moet te voet terugkomen.” Staf Depla voegde daaraan toe: “Scholen moeten zelf bepalen wat het beste voor hen werkt; als de kaders van het ene ministerie voor last zorgen, moet je naar een ander ministerie stappen. De verantwoordelijkheid voor goed beroepsonderwijs ligt bij de scholen zelf. Zij moeten bijvoorbeeld bepalen welke opleidingen ze aanbieden en welke niet. Zij moeten hun zaken goed regelen, zoals de bedrijfsvoering en de stagebegeleiding; dat moet geen sluitpost zijn.”

Verantwoordingsplicht
De Besturenraad erkent dat scholen een eigen verantwoordelijkheid hebben en dat politieke regelgeving nooit een excuus kan zijn om niet aan kwaliteit te werken. Maar als deze regelgeving van bovenaf wordt opgelegd vanuit een uniform waardeperspectief, gaat dat ten koste van maatschappelijke diversiteit en maatwerk, en daarmee van de kwaliteit van onderwijs. Daarnaast wegen de kosten van de verantwoordingsplicht niet meer op tegen de baten. Daarom roept de Besturenraad in haar onderwijsmanifest de politiek op om de beloofde autonomie en ruimte echt te geven zodat zij de kans krijgen om te doen waar ze goed in zijn: het beste uit leerlingen halen.

Suggesties:

Op de website www.hetnieuweberoepsonderwijs.nl is een korte samenvatting met een fotoverslag te zien van het debat. Het Nieuwe Beroepsonderwijs is een sociaal netwerk van onderwijsprofessionals die hier kunnen reageren op de actualiteit en hier ondrwerpen zelf ter discussie kunnen stellen. Het platform is een initiatief van ECBO , -Platform beroepsonderwijs www.hetplatformberoepsonderwijs.nl, Stichting Consortium beroepsonderwijs www.consortiumbo.nl/site/.

 

MBO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs