U bent hier

Versterking van de rol van ouders voor passend onderwijs

Op 4 november jl. presenteerde minister Slob de verbeteraanpak voor passend onderwijs en de route naar inclusiever onderwijs, samengevat in een 25-puntenplan. Essentieel in het plan is volgens de minister dat ouders en leerling vanaf het begin betrokken zijn, zodat met hen samen bepaald kan worden wat er aan de hand is en wat er vervolgens nodig is.

Ouders en leerling moeten zich daarbij ook kunnen laten ondersteunen, iets waar ouder- en jeugdinformatiepunten voor ingericht gaan worden, geïnspireerd door het oudersteunpunt zoals dat nu in Noord Kennemerland functioneert. Door van begin af aan samen op trekken, verwacht men dat bij ouders ook (meer) begrip ontstaat voor het feit dat de school maatwerk kan bieden maar geen individueel onderwijs.

Verus Netwerk

In april van dit jaar presenteerde Sardes in opdracht van Verus, het onderzoeksrapport ‘Pedagogisch partnerschap bij passend onderwijs’ met diverse verhalen van scholen uit de praktijk en concrete handvatten hoe dit partnerschap vorm te geven. In het licht van de laatste ontwikkelingen rond dit onderwerp brengen we het graag nog een keer onder de aandacht.

Binnen het net gestarte Verus Netwerk Onderwijs & Zorg, waaraan diverse leden van Verus deelnemen, vormen passend onderwijs en inclusiever onderwijs ook belangrijke aandachtspunten.
Het netwerk richt zich vooral op onderzoek, uitwisseling, visievorming en deelname aan het publieke en politieke debat waar het deze thema’s betreft.

Meer weten?

Doorpraten over pedagogisch partnerschap? Neem contact op met Monica Neomagus, adviseur ouderbetrokkenheid.

Meer weten over het Netwerk Onderwijs & Zorg: Neem contact op met Dico Baars, adviseur public affairs.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs