U bent hier

Vernieuwd toezicht: heeft u uw verhaal al klaar?

Op 1 juli treedt de wet Bisschop in werking. Op 1 augustus het vernieuwde onderwijstoezicht. Voor het onderwijs twee belangrijke momenten, waar vooral schoolbesturen en -directies mee te maken krijgen. Verus roept scholen op vooral het eigen verhaal van de school op te schrijven.

In de afgelopen jaren bereidde de Onderwijsinspectie zich voor op een nieuwe manier van toezicht houden. Deze maand verscheen de voortgangsrapportage, voorzien van een reactie van de bewindslieden. 

Wat is ook al weer de kern van het vernieuwde toezicht?

  1. Waarborgen van basiskwaliteit 
  2. Stimuleren tot beter
  3. Eenduidig toezicht en op maat
  4. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs.

Veel waardering voor nieuwe werkwijze van de inspectie

De voortgangsrapportage vermeldt dat de meeste besturen en scholen het vernieuwde toezicht een verbetering vinden. Een paar conclusies en aanbevelingen: 

  • In grote lijnen verloopt de voorbereiding van het onderzoek goed. De tijd tussen het startgesprek en de onderzoeken op scholen/opleidingen is echter kort, waardoor de voorbereiding bij scholen en opleidingen soms knelt.
  • Over de uitvoering van het bezoek zijn vrijwel alle bestuurders en schoolleiders tevreden
  • Een deel bestuurders en schoolleiders had liever een breder kwaliteitsonderzoek gehad, en het bleek hun niet altijd duidelijk waarom de inspectie specifiek dit beperkte deel onderzocht.
  • De oordelen en waarderingen van de inspectie worden in de meeste gevallen herkend, zowel op bestuurs- als op schoolniveau.
  • De bestuurders en schoolleiders waarderen het (concept)rapport waarin de inspectie in samenhang de beoordeling van de kwaliteitszorg van het bestuur en de beoordelingen van de onderzochte scholen en opleidingen beschrijven. Het onderscheid tussen de beoordeling van de deugdelijkheidseisen en de eigen aspecten van kwaliteit is nu helder.
  • Meer dan 70% van de besturen vindt dat het inzicht in de financiële situatie van het bestuur niet is vergroot.

Schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs

Zowel de inspectie als ook minister en staatssecretaris benadrukken keer op keer dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Zo schrijft de inspectie:
“Eén van de belangrijkste verschillen ten opzichte van het oude toezicht is dat we de
verantwoordelijkheid leggen bij het bestuur en het bestuur aanspreken op de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg van de scholen/opleidingen. Het bestuur is daarmee object van onderzoek.”

Schoolplan staat centraal

Een ander belangrijk verschil ten opzichte van het oude toezicht is dat de inspectie meer dan voorheen stimuleert dat besturen en scholen of opleidingen hun eigen ambities formuleren en hier
doelgericht aan werken. Het schoolplan vervult hierbij een spilfunctie. De voortgangsrapportage geeft aan dat veel schoolplannen nog weinig ambities bevatten. Er zijn vaak wel ambities, maar die staan niet verwoord in de schoolplannen. De inspectie gaat daarom de scholen stimuleren om hun schoolplannen inspectie-proof te maken.

Maak uw eigen verhaal!

Verus roept scholen op vooral het eigen verhaal van de school op te schrijven. Laat je niet leiden door wat anderen vinden, maar formuleer eigen ambities en doelstellingen. Verus gaat daarover graag het gesprek met u aan. Neem contact op met Wout Neutel, wneutel@verus.nl of 0622921974.

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs