U bent hier

Verhaal van doorbetaalde salaris- en re-integratiekosten bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt bent u als werkgever verplicht het loon in het eerste jaar van de ziekte volledig door te betalen, en vanaf het tweede ziektejaar voor 70%. Daarnaast maakt u wellicht kosten in verband met de re-integratie. Ook moet er mogelijk een vervanger worden benoemd. Al met al kunnen de kosten behoorlijk oplopen, zeker bij een langdurige arbeidsongeschiktheid. 

Wanneer echter de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk kan worden gehouden – denk bijvoorbeeld aan een verkeersongeval – dan biedt de wet de werkgever de mogelijkheid om een deel van de gemaakte kosten te verhalen op de aansprakelijke partij c.q. diens verzekeraar. 

Salariskosten en re-integratie kosten 

Het verhaals- of regresrecht is beperkt tot het zogenaamde civiel plafond: ten hoogste kan worden verhaald het bedrag waarvoor de aansprakelijke persoon bij het ontbreken van een loondoorbetalingsverplichting aansprakelijk zou zijn, verminderd met het bedrag tot betaling waarvan de aansprakelijke jegens de gewonde werknemer is gehouden. 

Concreet betekent dit dat in beginsel verhaald kunnen worden de netto doorbetaalde salariskosten en de in redelijkheid gemaakte kosten van reïntegratie. Kosten van een vervanger kunnen niet verhaald worden, omdat dit geen kosten zijn die de gewonde zelf zou kunnen verhalen. 

Het Vervangingsfonds

Werkgevers in het Primair Onderwijs dienen, indien zij geen eigenrisicodrager zijn, rekening te houden met het Vervangingsfonds. 

Artikel 19 lid 2 van het Reglement Vergangingsfonds bepaalt dat het Vervangingsfonds aanspraak maakt op 50% van de uit te betalen schadevergoeding, indien vervangingsdeclaraties worden ingediend die verband houden met een ongeval waarbij een bevoegd gezag een vordering wegens loonschade heeft ingesteld. 

Deze vervangingsdeclaraties worden in dat geval niet meegeteld bij de berekening van de bonus-malus. Ook als u de kosten van een vervanger bij het Vervangingsfonds kunt declareren kan het dus voordelen hebben een verhaalsactie te starten.

In de praktijk kunnen er discussies ontstaan over onder meer de aansprakelijkheid en de vraag welke schade wel of niet voor verhaal in aanmerking komen. De advocaten en juristen van Verus kunnen u adviseren en bijstaan bij de verhaalsprocedure.

mr. Fenneke Scholten van Aschat-Zeldenrust

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze juridische helpdesk

PO | VO

Aanmelden voor de Verus nieuwsbrief

Iedere week het laatste nieuws uit het onderwijs